EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0005

Sprawa C-5/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 stycznia 2018 r. – Jochen Eisenbeis występujący jako syndyk majątku spółki JUREX GmbH / Bundeszentralamt für Steuern

OJ C 123, 9.4.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 123/10


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 stycznia 2018 r. – Jochen Eisenbeis występujący jako syndyk majątku spółki JUREX GmbH / Bundeszentralamt für Steuern

(Sprawa C-5/18)

(2018/C 123/14)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Jochen Eisenbeis występujący jako syndyk majątku spółki JUREX GmbH

Strona pozwana: Bundeszentralamt für Steuern

Pytania prejudycjalne

1)

Czy formalne doręczanie pism zgodnie z przepisami prawa publicznego (przepisy kodeksów postępowania i ustaw regulujących doręczenie w administracji – § 33 ust. 1 Postgesetz –) stanowi pocztową usługę powszechną zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. (1) (dyrektywy pocztowej)?

2)

W przypadku gdyby na pytanie pierwsze należało udzielić odpowiedzi twierdzącej:

Czy przedsiębiorca dokonujący formalnego doręczenia pism zgodnie z przepisami prawa publicznego jest „operatorem świadczącym usługi powszechne” w rozumieniu art. 2 pkt 13 dyrektywy 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. świadczącym powszechne usługi pocztowe lub wybrane powszechne usługi pocztowe, oraz czy rzeczone usługi są zwolnione z podatku na podstawie art. 132 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2)?


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, Dz.U. 1998, L 15, s. 14.

(2)  Dz.U. 2006, L 347, s.1-


Top