EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TO0321(01)

Postanowienie Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) z dnia 20 grudnia 2021 r.
Heikki Niemelä i in. przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Skarga o stwierdzenie nieważności – Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Szczególne zadania nadzoru powierzone EBC – Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia instytucji kredytowej – Zastąpienie zaskarżonego aktu w toku postępowania – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Utrata interesu prawnego – Umorzenie postępowania – Skarga o odszkodowanie – Oczywista niedopuszczalność.
Sprawa T-321/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:942