Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0292

Sprawa T-292/17: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2017 r. – Région Île-de-France/Komisja

OJ C 231, 17.7.2017, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 231/41


Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2017 r. – Région Île-de-France/Komisja

(Sprawa T-292/17)

(2017/C 231/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Région Île-de-France (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat J.-P. Hordies)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej, przyjętej w dniu 2 lutego 2017 r. (SA.26763 – (2014/C) –), w sprawie systemu pomocy państwa wdrożonego przez Francję na rzecz przedsiębiorstw przewozów autobusowych w Région Île-de-France, w zakresie w jakim decyzja zakwalifikowała ten system jako pomoc państwa;

obciążenie Komisji kosztami postępowania w niniejszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczy odmowy przez Komisje zakwalifikowania systemu pomocy dla tego regionu jako pomocy istniejącej.

2.

Zarzut drugi dotyczy braku uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Zarzut ten dzieli się na dwie części:

Część pierwsza, dotyczy braku uzasadnienia w odniesieniu do kryterium selektywności.

Część druga, dotyczy braku uzasadninia w odniesieniu do kryteruim nienależnej korzyści gospodarczej.


Top