EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TJ0329

Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 7 marca 2019 r.
Heidi Hautala i in. przeciwko Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności.
Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące badań nad rakotwórczością substancji przeprowadzonych w ramach odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosatu – Częściowa odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych – Nadrzędny interes publiczny – Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – Pojęcie informacji mających związek z emisjami do środowiska.
Sprawa T-329/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:142

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.