EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TB0658

Sprawa T-658/17: Postanowienie Sądu z dnia 12 listopada 2018 r. – Stichting Against Child Trafficking / Komisja Skarga o stwierdzenie nieważności i na bezczynność – Osoba prawna informująca OLAF o potencjalnie nagannych zachowaniach – Decyzja OLAF o niewszczynaniu dochodzenia – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność – Koszty – Zasada słuszności – Artykuł 135 § 1 regulaminu postępowania

OJ C 44, 4.2.2019, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 44/63


Postanowienie Sądu z dnia 12 listopada 2018 r. – Stichting Against Child Trafficking / Komisja

(Sprawa T-658/17) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności i na bezczynność - Osoba prawna informująca OLAF o potencjalnie nagannych zachowaniach - Decyzja OLAF o niewszczynaniu dochodzenia - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność - Koszty - Zasada słuszności - Artykuł 135 § 1 regulaminu postępowania)

(2019/C 44/82)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat E. Agstner)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i C. Tritz, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 i art. 265 TFUE i mające na celu, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) z dnia 3 sierpnia 2017 r. o niewszczynaniu dochodzenia administracyjnego w sprawie OC/2017/0451, po drugie, nakazanie OLAF-owi wszczęcie dochodzenia administracyjnego i, w zależności od ustaleń tego dochodzenia, przekazanie sprawy krajowym organom ścigania do celów postępowania karnego lub instytucjom Unii Europejskiej do celów postępowania administracyjnego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Stichting Against Child Trafficking zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 402 z 27.11.2017.


Top