Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0853

Sprawa T-853/16: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2016 r. – Techniplan/Komisja

OJ C 22, 23.1.2017, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/58


Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2016 r. – Techniplan/Komisja

(Sprawa T-853/16)

(2017/C 022/78)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Techniplan Srl (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: R. Giuffrida i A. Bonavita, avvocati)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Stwierdzenie naruszenia przez Komisję art. 265 TFUE, ponieważ instytucja ta nie zajęła stanowiska w odniesieniu do wniosku wysłanego przez Techniplan w piśmie wzywającym do działania;

Nałożenie obowiązku podjęcia działań zgodnie z art. 266 TFUE i kwoty tytułem odszkodowania za szkodę za każdy dzień zwłoki w wykonaniu oraz przyznanie jej zwolnienia z kosztów, opłat i wynagrodzeń.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca jest spółką inżynieryjną, której udzielono zamówień na szereg projektów w państwach afrykańskich (kontrola i nadzór prac w zakresie planowania i wyłożenia asfaltu na trasie Banikoara-Kandi w Beninie, kontrola robót na trasie RN32 Ouallah-Miringoni na Komorach, nadzór prac w zakresie zwykłej konserwacji na trasach asfaltowych na Anjouan i Moheli na Komorach, nadzór i kontrola prac w zakresie zwykłej konserwacji na Wielkim Komorze na Komorach, nadzór i kontrola robót budowlanych trasy krajowej nr 1 Kinkala-Mindouli w Kongu oraz nadzór i kontrola prac w zakresie planowania i wyłożenia asfaltu na trasie Bouar-Fambélé w Republice Środkowoafrykańskiej oraz przygotowanie i monitoring robót w ramach PA PNDS w Demokratycznej Republice Konga).

Skarżąca wyjaśnia w tym względzie, że wszystkie te projekty zostały ukończone i skontrolowane przez krajowych urzędników zatwierdzających, odpowiednie faktury zostały zapłacone i zatwierdzone przez organy Komisji Europejskiej, która finansowała projekty. Niemniej jednak, zupełnie nieoczekiwanie Komisja zaczęła spłacać faktury jedynie częściowo. Według skarżącej, pozwana zastosowała nawet jedną bliżej niesprecyzowaną sankcję względem Europejskiego Funduszu Rozwoju, bez wskazywania szczegółowych zarzutów. Ponadto Komisja arbitralnie potrąciła wierzytelności Techniplan z rzekomymi długami, których bliżej nie sprecyzowano.

Wobec tych środków skarżąca wysłała pismo wzywające do działania na podstawie art. 265 TFUE domagając się, aby Komisja Europejska wydała akt lub zajęła oficjalne stanowisko w przedmiocie żądania zapłaty i rzeczywistego charakteru nałożonych sankcji.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi, że właściwe organy Komisji Europejskiej działały z naruszeniem zasady pewności prawa i przejrzystości. Sytuacja ta spowodowała poważną szkodę dla sytuacji podmiotowej Techniplan mającej uzasadnione oczekiwania, aby mieć pewność w każdej chwili i sytuacji, jakie są jej prawa i obowiązki gwarantowane również przez przepisy prawa europejskiego.


Top