EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0647

Sprawa T-647/16: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2016 r. – Camerin/Parlement

Dz.U. C 410 z 7.11.2016, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 410/23


Skarga wniesiona w dniu 15 września 2016 r. – Camerin/Parlement

(Sprawa T-647/16)

(2016/C 410/32)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Laure Camerin (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie, że skarga jest dopuszczalna;

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skierowanej przeciwko decyzji odmownej sekretarza generalnego grupy S&D Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia świadczenia pracy po ukończeniu 65 roku życia do dnia 31 grudnia 2016 r. (zaskarżona decyzja), strona skarżąca podnosi jeden zarzut, składający się z dwóch części.

Pierwsza część, dotycząca naruszenia art. 52 regulaminu pracowniczego, oczywistego błędu w ocenie, a także naruszenia zasady dobrej administracji.

Druga część, dotycząca naruszenia art. 1 akapit szósty załącznika II do regulaminu pracowniczego.


Top