EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0387

Sprawa T-387/16: Wyrok Sądu z dnia 18 października 2018 r. – Terna / Komisja (Pomoc finansowa – Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych – Określenie ostatecznej kwoty pomocy finansowej – Sprawozdanie z audytu, w którym stwierdzono nieprawidłowości – Koszty niekwalifikowalne – Obowiązek uzasadnienia – Uzasadnione oczekiwania – Proporcjonalność)

Dz.U. C 436 z 3.12.2018, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 436/36


Wyrok Sądu z dnia 18 października 2018 r. – Terna / Komisja

(Sprawa T-387/16) (1)

((Pomoc finansowa - Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych - Określenie ostatecznej kwoty pomocy finansowej - Sprawozdanie z audytu, w którym stwierdzono nieprawidłowości - Koszty niekwalifikowalne - Obowiązek uzasadnienia - Uzasadnione oczekiwania - Proporcjonalność))

(2018/C 436/49)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Terna – Rete elettrica nazionale SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci A. Police, L. Di Via, F. Degni, F. Covone i D. Carria)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: O. Beynet, L. Di Paolo, A. Tokár i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności pism Komisji z dnia 6 lipca 2015 r., 23 maja i 14 czerwca 2016 r. w sprawie pewnych kosztów poniesionych w ramach dwóch przedsięwzięć w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych (przedsięwzięcia 209-E255/09-ENER/09/TEN-E-S 12.564583 i 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403) w następstwie przyznanej skarżącej przez Komisję pomocy finansowej.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Terna – Rete elettrica nazionale SpA pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 326 z 5.9.2016.


Top