Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0165

Sprawa T-165/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. – Ryanair i Airport Marketing Services / Komisja Pomoc państwa – Porozumienia zawarte z przedsiębiorstwem lotniczym Ryanairem i jego spółką zależną Airport Marketing Services – Usługi lotniskowe – Usługi marketingowe – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Pojęcie pomocy państwa – Korzyść – Kryterium prywatnego inwestora – Odzyskanie pomocy – Artykuł 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Dostęp do akt – Prawo do bycia wysłuchanym

OJ C 82, 4.3.2019, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 82/41


Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. – Ryanair i Airport Marketing Services / Komisja

(Sprawa T-165/16) (1)

(Pomoc państwa - Porozumienia zawarte z przedsiębiorstwem lotniczym Ryanairem i jego spółką zależną Airport Marketing Services - Usługi lotniskowe - Usługi marketingowe - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Pojęcie pomocy państwa - Korzyść - Kryterium prywatnego inwestora - Odzyskanie pomocy - Artykuł 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Dostęp do akt - Prawo do bycia wysłuchanym)

(2019/C 82/46)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ryanair DAC, dawniej Ryanair Ltd (Dublin, Irlandia), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (przedstawiciele: G. Berrisch, E. Vahida, I. G. Metaxas-Maranghidis, adwokaci, i B. Byrne, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, L. Armati i S. Noë, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Boelaert i S. Petrova, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji (UE) 2016/287 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) wdrożonej przez Niemcy na rzecz Flughafen Altenburg-Nobitz i Ryanair Ltd (Dz.U. 2016, L 59, s. 22).

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Ryanair DAC i Airport Marketing Services Ltd pokrywają własne koszty oraz zostają obciążone kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

3)

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 222 z 20.6.2016.


Top