Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0497

Sprawa C-497/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 16 września 2016 r. – postępowanie karne przeciwko Jurajowi Sokáčowi

OJ C 22, 23.1.2017, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/2


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 16 września 2016 r. – postępowanie karne przeciwko Jurajowi Sokáčowi

(Sprawa C-497/16)

(2017/C 022/02)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Nejvyšší soud České republiky.

Strony w postępowaniu głównym

Juraj Sokáč

Pytanie prejudycjalne

Czy produkty lecznicze w rozumieniu definicji ustanowionej w dyrektywie 2001/83/EC (1) Parlamentu Europejskiego i Rady, które zawierają „substancje sklasyfikowane” w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 273/2004 (2) Parlamentu Europejskiego i Rady, mogą być uznane na podstawie art. 2 lit. a) owego rozporządzenia za wykluczone z zakresu jego stosowania zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-627/13 i C-2/14 również po zmianie wspomnianego przepisu rozporządzeniem nr 1258/2013 (3) i wobec faktu, że art. 2 lit. a) rozporządzenia nr 111/2005 (4) w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem nr 1259/2013 (5) poddaje produkty lecznicze zawierające efedryny i pseudoefedryny systemowi ustanowionemu w rozporządzeniu nr 111/2005?


(1)  Dz.U. 2001 L 311, s. 67, wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 27, s. 69.

(2)  Dz.U. 2004 L 47, s. 1, wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 15, t. 8, s. 46.

(3)  Dz.U. 2013 L 330, s. 21.

(4)  Dz.U. 2005 L 22, s. 1.

(5)  Dz.U. 2013 L 330, s. 30.


Top