EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0671

Sprawa C-671/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Belgia) – Inter-Environnement Bruxelles ASBL i in. / Région de Bruxelles-Capitale [Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2001/42/WE — Artykuł 2 lit. a) — Pojęcie „planów i programów” — Artykuł 3 — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Regionalne rozporządzenie urbanistyczne dotyczące dzielnicy europejskiej Brukseli (Belgia)]

OJ C 268, 30.7.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807130152003562018/C 268/076712016CJC26820180730PL01PLINFO_JUDICIAL201806076611

Sprawa C-671/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Belgia) – Inter-Environnement Bruxelles ASBL i in. / Région de Bruxelles-Capitale [Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2001/42/WE — Artykuł 2 lit. a) — Pojęcie „planów i programów” — Artykuł 3 — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Regionalne rozporządzenie urbanistyczne dotyczące dzielnicy europejskiej Brukseli (Belgia)]

Top

C2682018PL610120180607PL00076161

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Belgia) – Inter-Environnement Bruxelles ASBL i in. / Région de Bruxelles-Capitale

(Sprawa C-671/16) ( 1 )

„[Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2001/42/WE — Artykuł 2 lit. a) — Pojęcie „planów i programów” — Artykuł 3 — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Regionalne rozporządzenie urbanistyczne dotyczące dzielnicy europejskiej Brukseli (Belgia)]”

2018/C 268/07Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman

Strona pozwana: Région de Bruxelles-Capitale

Sentencja

Artykuł 2 lit. a), art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko należy interpretować w ten sposób, że regionalne rozporządzenie urbanistyczne, takie jak będące przedmiotem postępowania głównego, zawierające określone wymogi względem wykonania prac budowlanych, wchodzi w zakres pojęcia „planów i programów” potencjalnie mogących wywierać znaczący wpływ na środowisko, i powinno zatem być poddane ocenie oddziaływania na środowisko.


( 1 ) Dz.U. C 78 z 13.3.2017.

Top