Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TB0224

Sprawa T-224/15: Postanowienie Sądu z dnia 10 grudnia 2015 r. – Cofely Solelec i in./Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)

OJ C 59, 15.2.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 59/18


Postanowienie Sądu z dnia 10 grudnia 2015 r. – Cofely Solelec i in./Parlament

(Sprawa T-224/15) (1)

((Skarga o stwierdzenie nieważności - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Postępowanie przetargowe - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Cofnięcie zaskarżonego aktu - Umorzenie postępowania))

(2016/C 059/20)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luksemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luksemburg) i Cofely Fabricom (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci V. Elvinger i S. Marx, następnie S. Marx)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Chrétien i M. Mraz, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki Parlamentu Europejskiego nr 103299 z dnia 27 kwietnia 2015 r. odrzucającej ofertę skarżącej dotyczącą części 75 „Instalacja elektryczna – wysokoprądowa”, złożoną w przetargu INLO-D-UPIL-T-14-AO4 dotyczącym projektu rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu (Luksemburg) oraz decyzji o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi.

Sentencja

1)

Umarza się postępowanie w niniejszej sprawie.

2)

Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA i Cofely Fabricom.


(1)  Dz.U. C 205 z 22.6.2015.


Top