EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0631

Sprawa T-631/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. – Stena Line Scandinavia/Komisja Pomoc państwa – Finansowanie publiczne stałego połączenia drogowo-kolejowego przez cieśninę Fehmarn – Pomoc indywidualna – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa i uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Pojęcie pomocy państwa – Naruszenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi – Warunki zgodności – Pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania – Konieczność pomocy – Skutek zachęcający – Proporcjonalność pomocy – Poważne trudności uzasadniające wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego – Obowiązek uzasadnienia – Komunikat dotyczący pomocy państwa przeznaczonej na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania

OJ C 82, 4.3.2019, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 82/38


Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. – Stena Line Scandinavia/Komisja

(Sprawa T-631/15) (1)

(Pomoc państwa - Finansowanie publiczne stałego połączenia drogowo-kolejowego przez cieśninę Fehmarn - Pomoc indywidualna - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa i uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Pojęcie pomocy państwa - Naruszenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi - Warunki zgodności - Pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania - Konieczność pomocy - Skutek zachęcający - Proporcjonalność pomocy - Poważne trudności uzasadniające wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego - Obowiązek uzasadnienia - Komunikat dotyczący pomocy państwa przeznaczonej na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania)

(2019/C 82/43)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Szwecja) (przedstawiciele: P. Alexiadis, solicitor, i L. Sandberg-Mørch, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Armati, L. Flynn i S. Noë, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg) (przedstawiciele: L. Sandberg-Mørch i J. Buendía Sierra, adwokaci)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Królestwo Danii (przedstawiciele: początkowo C. Thorning, a następnie J. Nymann-Lindegren, pełnomocnicy, wspierani przez R. Holdgaarda, adwokata)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2015) 5023 final z dnia 23 lipca 2015 r. dotyczącej pomocy państwa SA.39078 (2014/N) (Dania) przeznaczonej na finansowanie projektu stałego połączenia drogowo-kolejowego przez cieśninę Fehmarn (Dz.U. 2015, C 325, s. 5).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2015) 5023 final z dnia 23 lipca 2015 r. dotyczącej pomocy państwa SA.39078 (2014/N) (Dania) przeznaczonej na finansowanie projektu stałego połączenia drogowo-kolejowego przez cieśninę Fehmarn (Dz.U. 2015, C 325, s. 5) w zakresie, w jakim Komisja postanowiła nie podnosić zastrzeżeń odnośnie do środków przyznanych przez Królestwo Danii na rzecz Femern A/S na zaplanowanie, budowę i eksploatację stałego połączenia drogowo-kolejowego przez cieśninę Fehmarn.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Komisja zostaje obciążona, poza własnymi kosztami postępowania, również kosztami poniesionymi przez Stena Line Scandinavia AB.

4)

Królestwo Danii i Föreningen Svensk Sjöfart pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 59 z 15.2.2016.


Top