Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0145

Sprawa T-145/15: Wyrok Sądu z dnia 16 lutego 2017 r. – Rumunia/Komisja [EFRG i EFRROW — Środki obszarowe — Wydatki wyłączone z finansowania — Ryczałtowe korekty finansowe — Artykuł 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 — Obowiązek uzasadnienia — Proporcjonalność]

OJ C 104, 3.4.2017, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 104/45


Wyrok Sądu z dnia 16 lutego 2017 r. – Rumunia/Komisja

(Sprawa T-145/15) (1)

([EFRG i EFRROW - Środki obszarowe - Wydatki wyłączone z finansowania - Ryczałtowe korekty finansowe - Artykuł 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność])

(2017/C 104/63)

Język postępowania: rumuński

Strony

Strona skarżąca: Rumunia (przedstawiciele: początkowo R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea i T. Crainic, a następnie R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea i T. Crainic, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Biolan i G. von Rintelen, pełnomocnicy)

Przedmiot

Przedstawione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/103 z dnia 16 stycznia 2015 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2015, L 16, s. 33).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/103 z dnia 16 stycznia 2015 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy Rumunii.

2)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez Rumunię.


(1)  Dz.U. C 178 z 1.6.2015.


Top