Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CG0002

Opinia 2/15: Opinia Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 16 maja 2017 r. – Komisja Europejska (Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE — Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru — Umowa handlowa „nowej generacji” wynegocjowana po wejściu w życie traktatów UE i FUE — Kompetencja do zawarcia umowy — Artykuł 3 ust. 1 lit. e) TFUE — Wspólna polityka handlowa — Artykuł 207 ust. 1 TFUE — Handel towarami i usługami — Bezpośrednie inwestycje zagraniczne — Zamówienia publiczne — Handlowe aspekty własności intelektualnej — Konkurencja — Handel z państwami trzecimi i zrównoważony rozwój — Ochrona socjalna pracowników — Ochrona środowiska — Artykuł 207 ust. 5 TFUE — Usługi w dziedzinie transportu — Artykuł 3 ust. 2 TFUE — Umowa międzynarodowa mogąca wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres — Akty prawa wtórnego Unii obowiązujące w dziedzinie swobodnego świadczenia usług w dziedzinie transportu — Inwestycje zagraniczne inne, niż bezpośrednie — Artykuł 216 TFUE — Umowa konieczna do celów realizacji jednego z celów traktatu — Swobodny przepływ kapitału i płatności między państwami członkowskimi a państwami trzecimi — Następowanie po sobie umów dotyczących inwestycji — Zastąpienie umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a Republiką Singapuru — Postanowienia instytucjonalne umowy — Rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami — Rozstrzyganie sporów między stronami)

OJ C 239, 24.7.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 239/3


Opinia Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 16 maja 2017 r. – Komisja Europejska

(Opinia 2/15) (1)

((Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE - Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru - Umowa handlowa „nowej generacji” wynegocjowana po wejściu w życie traktatów UE i FUE - Kompetencja do zawarcia umowy - Artykuł 3 ust. 1 lit. e) TFUE - Wspólna polityka handlowa - Artykuł 207 ust. 1 TFUE - Handel towarami i usługami - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - Zamówienia publiczne - Handlowe aspekty własności intelektualnej - Konkurencja - Handel z państwami trzecimi i zrównoważony rozwój - Ochrona socjalna pracowników - Ochrona środowiska - Artykuł 207 ust. 5 TFUE - Usługi w dziedzinie transportu - Artykuł 3 ust. 2 TFUE - Umowa międzynarodowa mogąca wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres - Akty prawa wtórnego Unii obowiązujące w dziedzinie swobodnego świadczenia usług w dziedzinie transportu - Inwestycje zagraniczne inne, niż bezpośrednie - Artykuł 216 TFUE - Umowa konieczna do celów realizacji jednego z celów traktatu - Swobodny przepływ kapitału i płatności między państwami członkowskimi a państwami trzecimi - Następowanie po sobie umów dotyczących inwestycji - Zastąpienie umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a Republiką Singapuru - Postanowienia instytucjonalne umowy - Rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami - Rozstrzyganie sporów między stronami))

(2017/C 239/03)

Język postępowania: wszystkie języki urzędowe

Strona przedstawiająca wniosek

Komisja Europejska (przedstawiciele: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig i M. Kocjan, pełnomocnicy)

Sentencja

Przewidywana umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru wchodzi w zakres wyłącznej kompetencji Unii, z wyjątkiem następujących postanowień, które należą do kompetencji dzielonych między Unią a państwami członkowskimi:

postanowienia sekcji A (Ochrona inwestycji) rozdziału 9 (Inwestycje) w zakresie, w jakim odnoszą się one do inwestycji innych niż bezpośrednie między Unią a Republiką Singapuru;

postanowienia sekcji B (Rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami) rozdziału 9 oraz

postanowienia rozdziałów 1 (Cele i ogólne definicje), 14 (Przejrzystość), 15 (Rozstrzyganie sporów między stronami), 16 (Mechanizm mediacji) i 17 (Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe) owej umowy, o ile odnoszą się one do postanowień rozdziału 9 w zakresie, w jakim postanowienia owego rozdziału 9 należą do kompetencji dzielonych między Unią a państwami członkowskimi.


(1)  Dz.U. C 363 z dnia 3.11.2015.


Top