Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0223

Sprawa C-223/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy) – combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Znak towarowy Unii Europejskiej — Jednolity charakter — Stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie na części terytorium Unii — Zakres terytorialny zakazu, o którym mowa w art. 102 wspomnianego rozporządzenia]

OJ C 419, 14.11.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 419/19


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy) – combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd

(Sprawa C-223/15) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Znak towarowy Unii Europejskiej - Jednolity charakter - Stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie na części terytorium Unii - Zakres terytorialny zakazu, o którym mowa w art. 102 wspomnianego rozporządzenia])

(2016/C 419/24)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: combit Software GmbH

Druga strona postępowania: Commit Business Solutions Ltd

Sentencja

Artykuł 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych ustali, że używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w części Unii Europejskiej, ale że takie prawdopodobieństwo nie istnieje w innej części tego terytorium, sąd ten jest zobowiązany stwierdzić naruszenie praw wyłącznych przysługujących z tytułu danego znaku i orzec zakaz używania wspomnianego oznaczenia w stosunku do całości terytorium Unii Europejskiej, z wyjątkiem tej części tego obszaru, dla której ustalone zostało niewystępowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.


(1)  Dz.U. C 294 z 7.9.2015.


Top