EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0577

Sprawa T-577/14: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2014 r. – Gascogne Sack Deutschland i Gascogne przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

OJ C 351, 6.10.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 351/19


Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2014 r. – Gascogne Sack Deutschland i Gascogne przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa T-577/14)

2014/C 351/24

Język postępowania: francuski

Strony

Strony skarżące: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Niemcy) i Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Francja) (przedstawiciele: adwokaci F. Puel i E. Durand)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Żądania

Strony skarżące wnoszą do Sądu o:

stwierdzenie pozaumownej odpowiedzialności Unii Europejskiej na podstawie postępowania przed Sądem, który nie przestrzegał wymogów związanych z zachowaniem rozsądnego terminu do wydania orzeczenia;

w konsekwencji,

zasądzenie od Unii Europejskiej zapłaty stosownego i pełnego odszkodowania za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez skarżące w wyniku bezprawnego działania Unii, odpowiadającego następującym kwotom, powiększonego o odsetki za opóźnienie i odsetki za zwłokę według stawki stosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansowych, powiększonej o dwa punkty procentowe, od daty wniesienia skargi:

1 1 93  467 EUR tytułem strat poniesionych w wyniku zapłaty dodatkowych odsetek ustawowych zastosowanych do nominalnej wysokości sankcji po upływie rozsądnego terminu;

1 87  571 EUR tytułem strat poniesionych w wyniku zapłaty dodatkowych kwot gwarancji bankowej po upływie rozsądnego terminu;

2 0 00  000 EUR tytułem utraconych zysków lub strat poniesionych w wyniku „niepewności”; oraz

5 00  000 EUR tytułem szkody niemajątkowej;

tytułem ewentualnym, gdyby uznano za konieczne ponowne oszacowanie wysokości poniesionej szkody, zarządzenie zasięgnięcia opinii biegłego zgodnie z art. 65 lit. d), art. 66 § l oraz art. 70 regulaminu postępowania przed Sądem;

w każdym wypadku obciążenie Unii Europejskiej kosztami niniejszego postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strony skarżące podnoszą jeden zarzut oparty na naruszeniu art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z powodu przewlekłości postępowania przed Sądem, a tym samym naruszenie ich prawa podstawowego do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie.


Top