EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TB0812(01)

Sprawa T-812/14: Postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2017 r. – BPC Lux 2 i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez władze portugalskie w ramach rozwiązania instytucji finansowej Banco Espírito Santo — Stworzenie i kapitalizacja instytucji pomostowej — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Brak interesu prawnego — Niedopuszczalność)

OJ C 293, 4.9.2017, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/32


Postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2017 r. – BPC Lux 2 i in./Komisja

(Sprawa T-812/14) (1)

((Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Pomoc przyznana przez władze portugalskie w ramach rozwiązania instytucji finansowej Banco Espírito Santo - Stworzenie i kapitalizacja instytucji pomostowej - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Brak interesu prawnego - Niedopuszczalność))

(2017/C 293/37)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luksemburg) i 19 innych skarżących, których nazwy wskazano w załączniku do postanowienia (przedstawiciele: adwokat P. Fajardo, J. Webber i M. Steenson, solicitors oraz K. Bacon, QC)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes i S. Jaulino, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata M. Mendesa Pereirę)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 5682 z dnia 3 sierpnia 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.39250 (2014/N) – Portugalia – Rozwiązanie Banco Espírito Santo.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

BPC Lux 2 Sàrl i inni skarżący, których nazwy wskazano w załączniku, pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w niniejszym postępowaniu i w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.

3)

Republika Portugalska pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 46 z 9.2.2015.


Top