Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0211

Sprawa T-211/14: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Klement/OHIM – Bullerjan (Kształt piekarnika) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy — Kształt piekarnika — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Charakter używania znaku towarowego — Postać różniąca się co do elementów niewpływających na charakter odróżniający]

OJ C 389, 23.11.2015, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/48


Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Klement/OHIM – Bullerjan (Kształt piekarnika)

(Sprawa T-211/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy - Kształt piekarnika - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Charakter używania znaku towarowego - Postać różniąca się co do elementów niewpływających na charakter odróżniający])

(2015/C 389/52)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Toni Klement (Dippoldiswalde, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Weiser i A. Grohmann)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: A. Poch, D. Botis i A. Schifko, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 stycznia 2014 r. (sprawa R 927/2013-1), dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Tonim Klementem a Bullerjan GmbH.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Toni Klement zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 245 z 28.7.2014.


Top