Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0124

Sprawy połączone T-124/13 i T-191/13: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Włochy i Hiszpania/Komisja [System językowy — Ogłoszenia o konkursach otwartych celem naboru administratorów i asystentów — Wybór drugiego języka spomiędzy trzech języków — Język komunikacji ze startującymi w konkursie kandydatami — Rozporządzenie nr 1 — Artykuł 1d ust. 1, art. 27 i art. 28 lit. f) regulaminu pracowniczego — Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność]

OJ C 389, 23.11.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/29


Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Włochy i Hiszpania/Komisja

(Sprawy połączone T-124/13 i T-191/13) (1)

([System językowy - Ogłoszenia o konkursach otwartych celem naboru administratorów i asystentów - Wybór drugiego języka spomiędzy trzech języków - Język komunikacji ze startującymi w konkursie kandydatami - Rozporządzenie nr 1 - Artykuł 1d ust. 1, art. 27 i art. 28 lit. f) regulaminu pracowniczego - Zasada niedyskryminacji - Proporcjonalność])

(2015/C 389/30)

Język postępowania: włoski i hiszpański

Strony

Strony skarżące: Republika Włoska (reprezentanci: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez P. Gentilego, avvocato dello Stato) (sprawa T-124/13); Królestwo Hiszpanii (reprezentanci: początkowo S. Centeno Huerta, a następnie J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (sprawa T-191/13)

Strona pozwana: Komisja Europejska (reprezentanci: w sprawie T-124/13, J. Currall, B. Eggers i G. Gattinara, w sprawie T-191/13 J. Currall, J. Baquero Cruz i B. Eggers, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą, Republikę Włoską: Królestwo Hiszpanii (reprezentanci: początkowo S. Centeno Huerta, a następnie J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Przedmiot

W sprawie T-124/13, żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AST/125/12 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej asystentów w następujących dziedzinach: audyt, finanse/księgowość i ekonomia/statystyka (Dz.U. 2012, C 394 A, s. 1), po drugie, ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AST/126/12 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej asystentów w następujących dziedzinach: biologia/nauki przyrodnicze i medyczne, chemia, fizyka i materiałoznawstwo, badania jądrowe, inżynieria lądowa i mechaniczna i inżynieria elektryczna i elektroniczna (Dz.U. 2012, C 394 A, s. 11) i po trzecie, ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/248/13 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej administratorów (AD 6) w następujących dziedzinach: bezpieczeństwo budynków i inżynieria instalacji budowlanych (Dz.U. 2013, C 29 A, s. 1) oraz, w sprawie T-191/13, żądanie stwierdzenia nieważności ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/248/13.

Sentencja

1)

Sprawy T-124/13 i T-191/13 zostają połączone do celów wydania wyroku.

2)

Stwierdza się nieważność ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AST/125/12 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej asystentów w następujących dziedzinach: audyt, finanse/księgowość i ekonomia/statystyka, ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AST/126/12 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej asystentów w następujących dziedzinach: biologia/nauki przyrodnicze i medyczne, chemia, fizyka i materiałoznawstwo, badania jądrowe, inżynieria lądowa i mechaniczna i inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/248/13 w celu stworzenia listy rezerwy kadrowej administratorów (AD 6) w następujących dziedzinach: bezpieczeństwo budynków i inżynieria instalacji budowlanych.

3)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Republikę Włoską w sprawie T-124/13 i przez Królestwo Hiszpanii w sprawie T-191/13.

4)

Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty związane z interwencją w sprawie T-124/13.


(1)  Dz.U. C 164 z 8.6.2013.


Top