Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0517

Sprawa C-517/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Namur w dniu 27 września 2013 r. — Belgacom SA przeciwko Province de Namur

OJ C 352, 30.11.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 352/9


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Namur w dniu 27 września 2013 r. — Belgacom SA przeciwko Province de Namur

(Sprawa C-517/13)

2013/C 352/17

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal de première instance de Namur

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Belgacom SA, która wstąpiła w miejsce Belgacom Mobile

Druga strona postępowania: Province de Namur

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 13 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy o zezwoleniach) (1) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, aby uregulowanie organu krajowego lub wspólnoty terytorialnej ustanawiało, ze względu na cele budżetowe niezwiązane z tym zezwoleniem, opłatę za infrastrukturę łączności ruchomej wykorzystywaną w ramach wykonywania działalności objętej zezwoleniem ogólnym wydanym w wykonaniu tej dyrektywy (w razie potrzeby z rozróżnieniem sytuacji, kiedy infrastruktura ta znajduje sią na dobrach prywatnych oraz sytuacji, kiedy znajduje się ona na dobrach publicznych)?

2)

Czy art. 6 ust. 1 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy o zezwoleniach) należy interpretować w ten sposób, ze sprzeciwia się on temu, aby uregulowanie organu krajowego lub wspólnoty terytorialnej ustanawiało, ze względu na cele budżetowe niezwiązane z tym zezwoleniem, opłatę za infrastrukturę łączności ruchomej, której nie ma wśród warunków wymienionych w części A załącznika do tej dyrektywy, w szczególności ponieważ nie stanowi ona opłaty administracyjnej w rozumieniu art. 12?


(1)  Dz.U. L 108, s. 21


Top