EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0496

Sprawa C-496/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 lipca 2013 r. w sprawie T-78/12 GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 16 września 2013 r. przez GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH

OJ C 313, 26.10.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 313/13


Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 lipca 2013 r. w sprawie T-78/12 GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 16 września 2013 r. przez GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH

(Sprawa C-496/13 P)

2013/C 313/24

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (przedstawiciel: adwokaci I. Memmler, S. Schulz)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Villiger Söhne GmbH

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie T-78/13 oraz stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie R 2109/2010-1;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie podnosi jeden tylko zarzut dotyczący błędnej wykładni i błędnego zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 oraz naruszenia reguł dowodowych przy stosowaniu tego przepisu.

W uzasadnieniu wnosząca odwołanie wskazuje, co następuje:

 

Przy porównywaniu oznaczeń Sąd nie zastosował prawidłowo zasad dotyczących całościowej oceny, ponieważ porównał jedynie elementy „LIBERTAD” i „LlBERTE”, pomijając wszystkie pozostałe elementy rozpatrywanych znaków.

 

W szczególności, gdyby Sąd prawidłowo zastosował zasady dotyczące całościowej oceny, musiałby on przypisać większe znaczenie pozostałym elementom kolidujących ze sobą znaków, między innymi kombinacji kolorów w zakwestionowanym znaku towarowym i w znaku, na który powołano się w sprzeciwie, a także określeniu „LA” zawartym w znaku, na który powołano się w sprzeciwie, i określeniu „brunes” występującym w zakwestionowanym znaku towarowym.

 

Równie błędnie Sąd zastosował wypracowane przez Trybunał wytyczne dotyczące konceptualnego podobieństwa znaków, ponieważ niewystarczająco uwzględnił fakt, że znaki te funkcjonowały w dwóch różnych językach.

 

Dodatkowo Sąd naruszył ustalone w regulaminie postępowania reguły dowodowe, ponieważ jego orzeczenie opierało się na niczym niepopartych przypuszczeniach dotyczących wymowy znaku towarowego „LA LlBERTAD”.

 

Ogólnie w wyniku popełnionych błędów Sąd doszedł do nieprawidłowych wniosków.


Top