Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0673

Sprawa C-673/13 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) [Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Środowisko — Konwencja z Aarhus — Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 — Artykuł 6 ust. 1 — Ryzyko naruszenia interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej — Pojęcie „informacji dotyczącej emisji do środowiska” — Dokumenty dotyczące procedury wydawania zezwolenia na dopuszczenie substancji aktywnej zawartej w środkach ochrony roślin — Substancja czynna o nazwie glifosat]

OJ C 30, 30.1.2017, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 30/2


Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(Sprawa C-673/13 P) (1)

([Odwołanie - Dostęp do dokumentów instytucji - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Środowisko - Konwencja z Aarhus - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Artykuł 6 ust. 1 - Ryzyko naruszenia interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej - Pojęcie „informacji dotyczącej emisji do środowiska” - Dokumenty dotyczące procedury wydawania zezwolenia na dopuszczenie substancji aktywnej zawartej w środkach ochrony roślin - Substancja czynna o nazwie glifosat])

(2017/C 030/02)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver i L. Pignataro-Nolin, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę wnoszącą odwołanie: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (przedstawiciele: adwokat M. Abenhaïm, K. Nordlander, advokat, i P. Harrison, solicitor), CropLife International AISBL (CLI) (przedstawiciele: D. Abrahams, barrister, adwokaci R. Cana i E. Mullier, oraz A. Patsa, dikigoros), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Protection Association (ECPA) (przedstawiciele: adwokaci I. Antypas i D. Waelbroeck oraz D. Slater, solicitor), European Crop Care Association (ECCA) (przedstawiciel: S. Pappas, dikigoros), Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i A. Lippstreu, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (przedstawiciele: B.N. Kloostra i A. van den Biesen, advocaten)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Szwecji (przedstawiciele: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz i N. Otte Widgren, pełnomocnicy)

Sentencja

1)

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 października 2013 r., Stichting Greenpeace Nederland i PAN Europe/Komisja (T-545/11, UE:T:2013:523) zostaje uchylony.

2)

Sprawa T-545/11 zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej.

3)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.


(1)  Dz.U. C 71 z 8.3.2014.


Top