Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0502

Sprawa T-502/12: Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2014 r. – Ferring przeciwko OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego OCTASA — Wcześniejsze słowne krajowe, zarejestrowane dla Beneluksu i międzynarodowe znaki towarowe PENTASA i OCTOSTIM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

OJ C 175, 10.6.2014, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175/40


Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2014 r. – Ferring przeciwko OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA)

(Sprawa T-502/12) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego OCTASA - Wcześniejsze słowne krajowe, zarejestrowane dla Beneluksu i międzynarodowe znaki towarowe PENTASA i OCTOSTIM - Względna podstawa odmowy rejestracji - Podobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

2014/C 175/53

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ferring BV (Haarlem, Niderlandy) (przedstawiciele: I. Fowler, solicitor, adwokaci A. Renck i J. Fuhrmann, następnie I. Fowler, A. Renck i adwokat D. Slopek)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Bullock, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Szwajcaria) (przedstawiciel: T. Alkin, barrister)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 września 2012 r. (sprawa R 1216/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Ferring BV a Tillotts Pharma AG.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 6 września 2012 r. (sprawa R 1216/2011-4).

2)

OHIM pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Ferring BV.

3)

Tillotts Pharma AG pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Ferring.


(1)  Dz.U. C 26 z 26.1.2013.


Top