Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0442

Sprawa T-442/12: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2017 r. – Changmao Biochemical Engineering/Rada [Dumping — Przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chin — Zmiana ostatecznego cła antydumpingowego — Częściowy przegląd okresowy — Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Koszty ważniejszych nakładów właściwie odzwierciedlające wartości rynkowe — Zmiana okoliczności — Obowiązek uzasadnienia — Termin na wydanie decyzji dotyczącej statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Prawo do obrony — Artykuł 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1225/2009]

OJ C 239, 24.7.2017, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 239/43


Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2017 r. – Changmao Biochemical Engineering/Rada

(Sprawa T-442/12) (1)

([Dumping - Przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chin - Zmiana ostatecznego cła antydumpingowego - Częściowy przegląd okresowy - Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Koszty ważniejszych nakładów właściwie odzwierciedlające wartości rynkowe - Zmiana okoliczności - Obowiązek uzasadnienia - Termin na wydanie decyzji dotyczącej statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Prawo do obrony - Artykuł 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1225/2009])

(2017/C 239/53)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Chiny) (przedstawiciele: adwokaci E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma i J. Cornelis)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Boelaert, pełnomocnik, wspierana początkowo przez adwokata G. Berrischa I N. Chesaites, barrister, a następnie przez G. Berrischa i B. Byrne’a, solicitor, i wreszcie przez adwokat N. Tuominen)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo M. França i A. Stobiecka-Kuik, następnie M. França i J.-F. Brakeland, pełnomocnicy) i Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Włochy), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, Włochy), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Włochy), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Włochy) i Comercial Química Sarasa, SL (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: R. MacLean, solicitor)

Przedmiot

Żądanie, na podstawie art. 263 TFUE, stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 626/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 349/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. 2012, L 182, s. 1) w zakresie mającym zastosowanie do skarżącej.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 626/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 349/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie, w jakim ma ono zastosowanie do Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.

2)

Rada Unii Europejskiej pokrywa połowę kosztów poniesionych przez Changmao Biochemical Engineering oraz własne koszty.

3)

Changmao Biochemical Engineering pokrywa połowę własnych kosztów.

4)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty.

5)

Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl i Comercial Química Sarasa, SL pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 366 z 24.11.2012.


Top