Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0386

Sprawa T-386/12: Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2014 r. – Elite Licensing przeciwko OHIM – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego elite BY MONDARIZ — Wcześniejsze graficzne, wspólnotowy i międzynarodowy, znaki towarowe ELITE — Język postępowania odwoławczego — Termin — Dopuszczalność odwołania wnoszonego do izby odwoławczej — Zasada 48 ust. 2, zasada 49 ust. 1 i zasada 96 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Naruszenie renomy — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009]

OJ C 175, 10.6.2014, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175/38


Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2014 r. – Elite Licensing przeciwko OHIM – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

(Sprawa T-386/12) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego elite BY MONDARIZ - Wcześniejsze graficzne, wspólnotowy i międzynarodowy, znaki towarowe ELITE - Język postępowania odwoławczego - Termin - Dopuszczalność odwołania wnoszonego do izby odwoławczej - Zasada 48 ust. 2, zasada 49 ust. 1 i zasada 96 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Brak podobieństwa oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Naruszenie renomy - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009])

2014/C 175/50

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Elite Licensing Company SA (Fryburg, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat J. Albrecht)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat T. Andrade Boué)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej Urzędu OHIM z dnia 6 czerwca 2012 r. (sprawa R 9/2011-5) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Elite Licensing Company SA a Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 6 czerwca 2012 r. (sprawa R 9/2011-5) dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Elite Licensing Company SA a Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL.

2)

OHIM pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Elite Licensing Company.

3)

Aguas de Mondariz Fuente del Val pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 355 z 17.11.2012.


Top