Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012FN0115

Sprawa F-115/12: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

OJ C 26, 26.1.2013, p. 71–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/71


Skarga wniesiona w dniu 15 października 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-115/12)

2013/C 26/146

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji oddalającej żądanie naprawienia szkody, którą skarżący twierdzi, iż poniósł z powodu wysłania przez Komisję pisma dotyczącego zwrotu kwoty 4 875 EUR związanej z kosztami, którymi Sąd Pierwszej Instancji obciążył skarżącego w sprawie T-241/03.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej żądanie z dnia 19 lipca 2011 r., niezależnie od jej formy;

stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie z dnia 19 lutego 2012 r. na decyzję oddalającą żądanie z dnia 19 lipca 2011 r.;

quatenus oportet, stwierdzenie nieważności noty z dnia 12 czerwca 2012 r., zredagowanej w języku francuskim, opatrzonej w prawym górnym rogu pierwszej z pięciu stron odnośnikiem „Ref. Ares (2012) 704847 — 13/06/2012”;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 5 500 EUR, podwyższonej o odsetki naliczone od tej kwoty według stawki 10 % rocznie, z coroczną kapitalizacją, począwszy od dnia 20 lipca 2011 r. do dnia efektywnej zapłaty tej ostatniej kwoty;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.


Top