Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012FA0119

Sprawa F-119/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2014 r. – Sumberaz Sotte-Wedemeijer przeciwko Europolowi (Służba publiczna — Personel Europolu — Konwencja o Europolu — Regulamin pracowniczy Europolu — Decyzja 2009/371/WSiSW — Stosowanie WZIP do pracowników Europolu — Nieprzedłużenie umowy pracownika tymczasowego na czas określony — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony)

OJ C 253, 4.8.2014, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 253/67


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2014 r. – Sumberaz Sotte-Wedemeijer przeciwko Europolowi

(Sprawa F-119/12) (1)

((Służba publiczna - Personel Europolu - Konwencja o Europolu - Regulamin pracowniczy Europolu - Decyzja 2009/371/WSiSW - Stosowanie WZIP do pracowników Europolu - Nieprzedłużenie umowy pracownika tymczasowego na czas określony - Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony))

2014/C 253/94

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat J.-J. Ghosez)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: początkowo D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, a następnie J. Arnould, D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprzedłużenia umowy skarżącej na czas nieokreślony oraz zasądzenie od Europolu wypłaty różnicy między kwotą wynagrodzenia, które skarżąca mogłaby od niego otrzymać, a kwotą wynikającą z wszystkich innych rzeczywiście uzyskanych przez nią świadczeń.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejski Urząd Policji.


(1)  Dz.U. C 379 z 8.12.2012, s. 36.


Top