Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TB0466

Sprawa T-466/11: Postanowienie Sądu z dnia 19 października 2012 r. — Ellinika Nafpigeia i Hoern przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Przemysł stoczniowy — Pomoc przyznana przez władze greckie na rzecz stoczni — Środki służące wykonaniu decyzji Komisji stwierdzającej niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem i nakazującej jej odzyskanie — Niedopuszczalność)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/46


Postanowienie Sądu z dnia 19 października 2012 r. — Ellinika Nafpigeia i Hoern przeciwko Komisji

(Sprawa T-466/11) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Przemysł stoczniowy - Pomoc przyznana przez władze greckie na rzecz stoczni - Środki służące wykonaniu decyzji Komisji stwierdzającej niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem i nakazującej jej odzyskanie - Niedopuszczalność)

2013/C 26/91

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grecja); i 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kilonia, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci K Chrysogonos i A. Mitsis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (B. Stromsky i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Demande d’annulation de la lettre C(2010) 8274 final de la Commission, du 1er décembre 2010, relative à l’„Aide d’État CR 16/2004 — exécution de la décision négative et récupération des aides d’État accordées à la société [Ellinika Nafpigeia AE] — invocation par la Grèce de l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE et procédure au titre de l’article 348, paragraphe 1, TFUE”, telle que complétée par les documents et les autres éléments du dossier dont les requérantes ont pris en partie connaissance en juin 2011. Stwierdzenie nieważności pisma C(2010) 8274 wersja ostateczna Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r.„Pomoc państwa CR 16/2004 — wykonanie decyzji odmownej i odzyskanie pomocy państwa przyznanej spółce [Ellinika Nafpigeia AE] — powołanie się przez Grecję na art. 346 ust. 1 lit. b) TFUE i na procedurę przewidzianą w art. 348 ust. 1 TFUE” uzupełnionego dokumentami i innymi elementami akt, z którymi skarżące zapoznały się częściowo w czerwcu 2011 r.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

3)

Ellinika Nafpigeia AE i 2. Hoern Beteiligungs GmbH ponoszą własne koszty oraz zostają obciążone kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

4)

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, podmiot wnoszący o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta, ponosi własne koszty.


(1)  Dz.U. C 331 z 12.11.2011.


Top