Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TA0271

Sprawa T-271/10 RENV: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2018 r. – H / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Urzędnik krajowy oddelegowany do EUPM w Bośni i Hercegowinie — Decyzja o przeniesieniu — Uprawnienie szefa EUPM do podjęcia decyzji o przeniesieniu oddelegowanego urzędnika krajowego — Obowiązek uzasadnienia — Nadużycie władzy — Oczywisty błąd w ocenie — Mobbing)

OJ C 182, 28.5.2018, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 182/20


Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2018 r. – H / Rada

(Sprawa T-271/10 RENV) (1)

((Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Urzędnik krajowy oddelegowany do EUPM w Bośni i Hercegowinie - Decyzja o przeniesieniu - Uprawnienie szefa EUPM do podjęcia decyzji o przeniesieniu oddelegowanego urzędnika krajowego - Obowiązek uzasadnienia - Nadużycie władzy - Oczywisty błąd w ocenie - Mobbing))

(2018/C 182/22)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: H (przedstawiciel: M. Velardo, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro i F. Naert, pełnomocnicy)

Przedmiot

W pierwszej kolejności żądanie oparte na art. 263 TFUE i mające na celu stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji z dnia 7 kwietnia 2010 r., podpisanej przez szefa personelu Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie, na mocy której skarżąca została przeniesiona na stanowisko Criminal Justice Adviser – Prosecutor przy biurze regionalnym w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina), a po drugie, decyzji z dnia 30 kwietnia 2010 r., podpisanej przez szefa EUMP, o którym mowa w art. 6 decyzji Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie EUPM w Bośni i Hercegowinie (Dz.U. 2009, L 322, s. 22), utrzymującej w mocy decyzję z dnia 7 kwietnia 2010 r., a w drugiej kolejności – żądanie oparte na art. 268 TFUE i mające na celu uzyskanie naprawienia szkody, jaką skarżąca miała ponieść.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

H zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 221 z 14.8.2010.


Top