Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010FB0125

Sprawa F-125/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2011 r. — Schuerewegen przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Środek usunięcia z miejsca pracy — Pozbawienie karty dostępu do miejsca pracy — Pozbawienie prawa dostępu do systemu informatycznego — Uprzednie zażalenie — Przesłanie drogą elektroniczną — Faktyczne powzięcie wiedzy przez administrację — Przekroczenie terminu — Oczywista niedopuszczalność)

OJ C 232, 6.8.2011, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 232/42


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2011 r. — Schuerewegen przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-125/10) (1)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Środek usunięcia z miejsca pracy - Pozbawienie karty dostępu do miejsca pracy - Pozbawienie prawa dostępu do systemu informatycznego - Uprzednie zażalenie - Przesłanie drogą elektroniczną - Faktyczne powzięcie wiedzy przez administrację - Przekroczenie terminu - Oczywista niedopuszczalność)

2011/C 232/77

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: O. Caisou-Rousseau i E. Despotopoulou, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego, na mocy której skarżący został usunięty ze swojego miejsca pracy i pozbawiony swojej karty dostępu do miejsca pracy oraz aktów wydanych w następstwie tej decyzji, jak również żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2)

M. Schuerewegen zostaje obciążony całością kosztów.


(1)  Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 68


Top