EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CO0429

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 16 maja 2011 r.
X Technology Swiss GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Oznaczenie polegające na umieszczeniu koloru na części towaru - Pomarańczowy kolor palców skarpety - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 7 ust. 1 lit. b).
Sprawa C-429/10 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:307

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 16 maja 2011 r. – X Technology Swiss przeciwko OHIM

(sprawa C‑429/10 P)

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Oznaczenie polegające na umieszczeniu koloru na części towaru – Pomarańczowy kolor palców skarpety – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 7 ust. 1 lit. b

Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia (art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy) (por. pkt 41)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie T‑547/08 X Technology Swiss przeciwko OHIM, na mocy którego Sąd oddalił skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 października 2008 r. oddalającą odwołanie od decyzji eksperta, którą odmówiono rejestracji oznaczenia polegającego na zabarwieniu na pomarańczowo palców skarpety jako wspólnotowego znaku towarowego dla towarów należących do klasy 25 – Charakter odróżniający oznaczenia polegającego na umieszczeniu koloru na części towaru

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone.

2)

X Technology Swiss GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Top