EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0526

Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 5 października 2011 r.
PAKI Logistics GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PAKI - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami - Artykuł 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 207/2009.
Sprawa T-526/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:564

Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 5 października 2011 r. – PAKI Logistics przeciwkoOHIM (PAKI)

(sprawa T‑526/09)

Wspólnotowy znak towarowy – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PAKI – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami – Artykuł 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami (rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. f)) (por. pkt 33, 34, 37)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 października 2009 r. (sprawa R 1805/2007‑1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego PAKI jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

PAKI Logistics GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

3)

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywa własne koszty.

Top