Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TA0344

Sprawa T-344/09: Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2012 r. — Hearst Communications przeciwko OHIM — Vida Estética (COSMOBELLEZA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego COSMOBELLEZA — Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i międzynarodowe, znaki towarowe COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION i THE COSMOPOLITAN SHOW — Niezarejestrowane znaki towarowe i nazwy handlowe COSMO i COSMOPOLITAN — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

OJ C 235, 4.8.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/13


Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2012 r. — Hearst Communications przeciwko OHIM — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Sprawa T-344/09) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego COSMOBELLEZA - Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i międzynarodowe, znaki towarowe COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION i THE COSMOPOLITAN SHOW - Niezarejestrowane znaki towarowe i nazwy handlowe COSMO i COSMOPOLITAN - Względne podstawy odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Brak podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

2012/C 235/31

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Hearst Communications, Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (przedstawiciele: adwokaci A. Nordemann, C. Czychowski i A. Nordemann-Schiffel)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo C. Bartos, następnie V. Melgar, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Vida Estética, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat A.I. Alejos Cutuli)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 czerwca 2009 r. (sprawa R 770/2007-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Hearst Communications, Inc. a Vida Estética, SL.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Hearst Communications, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 256 z 24.10.2009.


Top