Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0238

Sprawa T-238/08: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Gminie Valbonne

OJ C 223, 30.8.2008, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 223/50


Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Gminie Valbonne

(Sprawa T-238/08)

(2008/C 223/88)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: L. Escobar Guerrero, pełnomocnik i E. Bouttier, adwokat)

Strona pozwana: Gmina Valbonne

Żądania strony skarżącej

zasądzenie od gminy Valbonne reprezentowanej przez mera na rzecz strony skarżącej kwoty 18 619,39 EUR, odpowiadającej kwocie głównej w wysokości 14 261,29 EUR oraz kwocie 4 358,09 EUR tytułem odsetek za zwłokę do dnia 31 maja 2008 r.,

zasądzenie od gminy Valbonne kwoty 5 000 EUR w celu pokrycia wydatków związanych z dochodzeniem długu przez skarżącą,

obciążenie gminy Valbonne kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja zawarła na lata 1998 i 1999 z francuską gminą Valbonne, włoską gminą Fermo i europejskim stowarzyszeniem gospodarczym ARCHI-MED umowę w przedmiocie badań i edukacji dotyczącą projektu wzajemnego nauczania pomiędzy miastem Valbonne i prowincją Di Ascoli Piceno pod nazwą „VALASPI MM 1027”.

Gminy oraz ARCHI-MED zobowiązały się między innymi do przekazania Komisji sprawozdania końcowego. Ponieważ sprawozdanie to nie zostało przekazane po wezwaniu przez Komisję, Komisja stwierdziła, że strony naruszyły zobowiązania wynikające z umowy. W związku z tym Komisja rozwiązała umowę i zażądała zwrotu części wypłaconych przez nią zaliczek wraz z odsetkami.

W związku z niewypłacalnością ARCHI-MED Komisja wnosi o zasądzenie należnych kwot od strony pozwanej, ponieważ strony umowy były solidarnie zobowiązane do wykonania umowy.


Top