Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0300

Sprawa C-300/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 23 kwietnia 2008 r. w sprawie T-35/07 Leche Celta przeciwko OHIM, wniesione w dniu 7 lipca 2008 r. przez Leche Celata, S.L.

OJ C 223, 30.8.2008, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 223/36


Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 23 kwietnia 2008 r. w sprawie T-35/07 Leche Celta przeciwko OHIM, wniesione w dniu 7 lipca 2008 r. przez Leche Celata, S.L.

(Sprawa C-300/08 P)

(2008/C 223/57)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Leche Celta, S.L. (przedstawiciele: adwokaci J. Calderón Chavero, T. Villate Consonni)

Druga stronapostępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Celia, S.A.

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie T-35/07, na tej podstawie, że znaki CELIA i CELTA w sposób oczywisty nie mogą współistnieć na rynku;

rozstrzygnięcie o kosztach.

Zarzuty i główne argumenty

W odwołaniu wnoszący odwołanie nie zgadza się zasadniczo z oceną dokonaną przez Sąd Pierwszej Instancji dotyczącą podobieństwa pomiędzy obydwoma znakami towarowymi. W rzeczywistości bowiem zdaniem wnoszącego, podobieństwo pomiędzy obydwoma znakami jest tak duże, że właściwy krąg odbiorców nie może dostrzec różnicy pomiędzy nimi, tym bardziej, gdy oznaczone nimi towary są takie same. W związku z tym Sąd Pierwszej Instancji dopuścił się licznych błędów przy dokonywaniu oceny uznając za znikomy stopień podobieństwa słownego i koncepcyjnego pomiędzy obydwoma znakami.


Top