Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0436

Sprawa T-436/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 20 września 2007 r. w sprawie F-111/06 Giannopoulos przeciwko Radzie, wniesione w dniu 30 listopada 2007 r. przez Nikosa Giannopoulosa

OJ C 22, 26.1.2008, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/50


Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 20 września 2007 r. w sprawie F-111/06 Giannopoulos przeciwko Radzie, wniesione w dniu 30 listopada 2007 r. przez Nikosa Giannopoulosa

(Sprawa T-436/07 P)

(2008/C 22/94)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

uznanie niniejszego odwołania za dopuszczalne;

uchylenie wyroku wydanego przez Sąd do spraw Służby Publicznej w dniu 20 września 2007 r. w sprawie F-111/06;

uwzględnienie żądań przedstawionych przez stronę skarżącą w pierwszej instancji w przedmiocie stwierdzenia nieważności i odszkodowania;

obciążenie strony pozwanej w pierwszej instancji wszystkimi kosztami związanymi ze skargą o stwierdzenie nieważności oraz z odwołaniem.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu swojego odwołania wnoszący odwołanie podnosi zarzuty dotyczące braków w uzasadnieniu oraz oczywistych błędów w ocenie w odpowiedzi udzielonej przez Sąd na podniesiony przez niego w ramach postępowania w pierwszej instancji pierwszy zarzut dotyczący naruszenia art. 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego.


Top