Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TA0081

Sprawy połączone T-81/07, T-82/07 i T-83/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — KG Holding i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc na restrukturyzację przyznana KG Holding NV przez władze niderlandzkie — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Częściowa niedopuszczalność — Odzyskanie pomocy od przedsiębiorstw będących jej beneficjentami, których upadłość została ogłoszona — Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności)

OJ C 193, 15.8.2009, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 193/19


Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — KG Holding i in. przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-81/07, T-82/07 i T-83/07) (1)

(Pomoc państwa - Pomoc na restrukturyzację przyznana KG Holding NV przez władze niderlandzkie - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Częściowa niedopuszczalność - Odzyskanie pomocy od przedsiębiorstw będących jej beneficjentami, których upadłość została ogłoszona - Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności)

2009/C 193/27

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca w sprawie T-81/07: Jan Rudolf Maas, działający w charakterze syndyka masy upadłości KG Holding NV (Rotterdam, Niderlandy) (przedstawiciele: G. van der Wal i T. Boesman, adwokaci)

Strona skarżąca w sprawie T-82/07: Jan Rudolf Maas i Cornelis van den Bergh, działający w charakterze syndyków masy upadłości Kliq BV (Rotterdam) (przedstawiciele: G. van der Wal i T. Boesman, adwokaci)

Strona skarżąca w sprawie T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, działający w charakterze syndyka masy upadłości Kliq Reïntegratie (Utrecht, Niderlandy) (przedstawiciele: G. van der Wal i T. Boesman, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: H. van Vliet, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2006/939/WE z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Niderlandy pomocy na rzecz KG Holding NV (Dz.U. L 366, s. 40).

Sentencja wyroku

1)

Stwierdza się nieważność art. 2 decyzji Komisji 2006/939/WE z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Królestwo Niderlandów pomocy na rzecz KG Holding NV.

2)

W pozostałym zakresie skargi zostają oddalone.

3)

Jan Rudolf Maas, działający w charakterze syndyka masy upadłości KG Holding NV, pokrywa własne koszty w sprawie T-81/07.

4)

Jan Rudolf Maas i Cornelis van den Bergh, działający w charakterze syndyków masy upadłości Kliq BV, pokrywają własne koszty w sprawie T-82/07.

5)

Jean Leon Marcel Groenewegen, działający w charakterze syndyka masy upadłości Kliq Reïntegratie, pokrywa własne koszty w sprawie T-83/07 oraz koszty poniesione przez Komisję w sprawie T-83/07.

6)

Komisja pokrywa własne koszty w sprawach T-81/07 i T-82/07


(1)  Dz.U. C 117 z 29.5.2007.


Top