EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0101

Wyrok Sądu pierwszej instancji (czwarta izba) z dnia 14 listopada 2007 r.
Castell del Remei SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Castell del Remei ODA - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy RODA i wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe RODA, RODA I, RODA II i BODEGAS RODA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94.
Sprawa T-101/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:340

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 14 listopada 2007 r. –

Castell del Remei przeciwko OHIM – Bodegas Roda (Castell del Remei ODA)

(sprawa T‑101/06)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Castell del Remei ODA – Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy RODA i wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe RODA, RODA I, RODA II i BODEGAS RODA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)) (por. pkt 71, 72, 82)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 stycznia 2006 r. (sprawa R 263/2005‑1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Bodegas Roda, SA a Castell del Remei, SL.

Informacje dotyczące sprawy

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:

Castell del Remei, SL

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy:

Graficzny znak towarowy Castell del Remei ODA dla towarów z klas 29, 30 i 33 – zgłoszenie nr 2325256

Właściciel znaku towarowego lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:

Bodegas Roda, SA

Znak towarowy lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie:

Międzynarodowy słowny znak towarowy RODA, hiszpańskie słowne znaki towarowe RODA (nr 1 757 553), RODA I (nr 2006616), RODA II (nr 2006615) i BODEGAS RODA (nr 137050) dla towarów z klasy 33 oraz nazwa handlowa BODEGAS RODA, SA dla działalności w zakresie wytwarzania i przechowywania wina

Decyzja Wydziału Sprzeciwów:

Uwzględnienie sprzeciwu i odmowa rejestracji

Decyzja Izby Odwoławczej:

Oddalenie odwołania


Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Top