Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TA0179

Sprawa T-179/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 czerwca 2009 r. — Komisja przeciwko Burie Onderzoek en advies (Klauzula arbitrażowa — Umowy zawarte w ramach programu RACE II oraz specjalnego programu w dziedzinie zastosowań telematyki w interesie publicznym — Zwrot części zapłaconych zaliczek — Kompetencje Sądu — Częściowa niedopuszczalność — Zasada dobrej administracji — Żądanie wzajemne)

OJ C 167, 18.7.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 167/9


Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 czerwca 2009 r. — Komisja przeciwko Burie Onderzoek en advies

(Sprawa T-179/06) (1)

(Klauzula arbitrażowa - Umowy zawarte w ramach programu RACE II oraz specjalnego programu w dziedzinie zastosowań telematyki w interesie publicznym - Zwrot części zapłaconych zaliczek - Kompetencje Sądu - Częściowa niedopuszczalność - Zasada dobrej administracji - Żądanie wzajemne)

2009/C 167/19

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: początkowo A. Weimar i L. Escobar Guerrero, następnie W. Roels, pełnomocnicy, wspierani przez W. Rupert)

Strona pozwana: Burie Onderzoek en Advies BV (Nijeholtpade, Niderlandy) (przedstawiciele: I. van den Berge i A. Appelman, adwokaci)

Przedmiot

Wniosek na mocy klauzuli arbitrażowej w rozumieniu art. 238 WE mający na celu zasądzenie od Burie Onderzoek en Advies BV zwrotu części zaliczek zapłaconych przez Wspólnotę Europejską, wraz z odsetkami za zwłokę, w wykonaniu dwóch umów dotyczących finansowania w dziedzinie zaawansowanych technologii komunikacji w Europie oraz zastosowań telematyki.

Sentencja

1)

Skarga przeciwko Burie Onderzoek en Advies BV dotycząca zwrotu zaliczek zapłaconych przez Komisję na podstawie umowy Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas), określanej jako „Projekt R 2022”, zostaje odrzucona jako niedopuszczalna, ze względu na oczywisty brak kompetencji Sądu do jej rozpoznania.

2)

Burie Onderzoek en Advies BV zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji, na podstawie umowy Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services), określanej jako „Projekt UR 1028”, kwoty głównej 109 535,62 EUR, powiększonej o odsetki za zwłokę według stawki ustawowej obowiązującej w Niderlandach, za okres od dnia 31 sierpnia 2001 r. do dnia całkowitej spłaty zobowiązania.

3)

Żądanie wzajemne Burie Onderzoek en Advies zostaje oddalone.

4)

Każda ze stron ponosi swoje własne koszty.


(1)  Dz.U. C 224 z 16.9.2006.


Top