Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0215

Sprawa C-215/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak oceny skutków wywieranych na środowisko naturalne przez przedsięwzięcia objęte zakresem stosowania dyrektywy 85/337/EWG — Legalizacja)

OJ C 260, 11.10.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 260/3


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

(Sprawa C-215/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak oceny skutków wywieranych na środowisko naturalne przez przedsięwzięcia objęte zakresem stosowania dyrektywy 85/337/EWG - Legalizacja)

(2008/C 260/03)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Lawunmi i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: D. O'Hagan, agent, J. Connolly SC i G. Simons BL)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 2, 4 i 5–10 dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175, s. 40) — Brak przyjęcia przepisów zapewniających przeprowadzenie oceny skutków przedsięwzięć objętych zakresem stosowania dyrektywy

Sentencja

1)

Nie przyjmując wszystkich przepisów niezbędnych do zapewnienia:

że przedsięwzięcia objęte zakresem stosowania dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w jej brzmieniu przed zmianą lub po zmianie przez dyrektywę Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., zanim zostaną w całości lub w części wykonane, zostaną poddane badaniu mającemu na celu ustalenie, czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny skutków wywieranych na środowisko, a następnie — jeżeli mogą znacząco oddziaływać na środowisko z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji — poddane ocenie w odniesieniu do ich skutków zgodnie z art. 5–10 dyrektywy 85/337, oraz

aby przed udzieleniem zezwoleń na budowę parku wiatrowego i związane z nią prace w Derrybrien, hrabstwo Galway, oraz przed wykonaniem robót została przeprowadzona zgodnie z art. 5–10 dyrektywy 85/337, w jej brzmieniu przed zmianą lub po zmianie przez dyrektywę 97/11, ocena skutków przedsięwzięcia wywieranych na środowisko, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 2, 4 i 5–10 tej dyrektywy.

2)

Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 178 z 29.7.2006.


Top