EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024M11478

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11478 – GUNVOR / EVE / BBE) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

PUB/2024/336

Dz.U. C, C/2024/2825, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2825/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2825/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria C


C/2024/2825

19.4.2024

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.11478 – GUNVOR / EVE / BBE)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/2825)

1.   

W dniu 11 kwietnia 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

GUNVOR Group Ltd („GUNVOR”, Cypr),

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA („EVE”, Hiszpania), kontrolowane przez rząd wspólnoty autonomicznej Kraju Basków (Hiszpania),

BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD S.L. („BBE”, Hiszpania).

Przedsiębiorstwa GUNVOR i EVE przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem BBE.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

GUNVOR jest niezależnym przedsiębiorstwem handlującym towarami. Prowadzi działalność na całym świecie w zakresie obrotu ropą naftową, produktami naftowymi rafinowanymi, energią (skroplony gaz ziemny/gaz ziemny/energia elektryczna) i materiałami masowymi oraz w zakresie transportu, magazynowania i optymalizacji tych produktów. Jest również właścicielem infrastruktury przemysłowej, uzupełniającej codzienną działalność handlową, takiej jak: rafinerie ropy naftowej, terminale naftowe i magazyny ropy naftowej, rurociągi, zakłady produkujące biopaliwa i statki,

EVE jest publiczną Baskijską Agencją Energetyczną. EVE zajmuje się planowaniem, koordynacją i kontrolą działalności sektora publicznego w Kraju Basków, zwłaszcza w obszarze energii, a także w innych obszarach synergicznych, takich jak woda i telekomunikacja,

BBE jest właścicielem elektrowni z cyklem kombinowanym w Bilbao (Hiszpania). Głównym przedmiotem działalności BBE są produkcja i hurtowa dostawa energii elektrycznej.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11478 – GUNVOR / EVE / BBE

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)   Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2825/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top