EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M11190

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11190 – CORAL REEF / MHI / EQUITY INMEUBLES) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2023/C 273/05

PUB/2023/1032

OJ C 273, 2.8.2023, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 273/6


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.11190 – CORAL REEF / MHI / EQUITY INMEUBLES)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 273/05)

1.   

W dniu 24 lipca 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Coral Reef E 2023 S.A. („Coral Reef”, Hiszpania), jednostka, w której Abu Dhabi Investment Authority („ADIA”, Zjednoczone Emiraty Arabskie) posiada pośrednio całościowy udział,

Melia Hotels International S.A. („MHI”, Hiszpania),

Equity Inmuebles S.L. (Hiszpania).

Przedsiębiorstwa Coral Reef i MHI przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad następującymi 12 nieruchomościami i przedsiębiorstwami należącymi do Equity Inmuebles S.L.: María Pita, San Sebastian Orly, Barajas, Madrid Gran Vía 25, Marbella Banús, Arona Tenerife, Madrid Alameda Aeropuerto, Guadalmar, Madrid Centro, Merida Medea, Puerto de la Cruz i Royal Tanau. Przedsiębiorstwo Coral Reef przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad nieruchomościami i przedsiębiorstwami Sancti Petri, Madrid Plaza de España i Me Madrid należącymi do Equity Inmuebles S.L. Przedsiębiorstwo MHI przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad nieruchomościami i przedsiębiorstwami Los Fenicios i Puertollano należącymi do Equity Inmuebles S.L.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji, zakupu aktywów i umowy o zarządzanie.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

Coral Reef jest jednostką, w której ADIA posiada pośrednio całościowy udział, która będąc właścicielem przedsiębiorstw i instrumentów finansowych zarządza nimi. ADIA jest instytucją publiczną utworzoną przez Emirat Abu Zabi w 1976 r. jako niezależna instytucja inwestycyjna. Inwestuje fundusze przydzielone jej przez rząd Abu Zabi i zarządza globalnym portfelem inwestycyjnym zawierającym wiele klas aktywów,

MHI prowadzi obecnie ponad 300 hoteli w 48 krajach w Azji, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce Południowej, Środkowej i Północnej oraz na Karaibach,

Equity Inmuebles S.L. jest właścicielem nieruchomości wchodzących w skład portfela 17 hoteli (nieruchomości i przedsiębiorstw) w Hiszpanii kontynentalnej i na Wyspach Kanaryjskich.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11190 – CORAL REEF / MHI / EQUITY INMEUBLES

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


Top