EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M11020

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11020 – KKR / APRIL) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2023/C 89/09

PUB/2023/296

OJ C 89, 10.3.2023, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 89/19


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.11020 – KKR / APRIL)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 89/09)

1.   

28 lutego 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

KKR & Co. Inc. („KKR”, Stany Zjednoczone),

April S.A.S. („April”, Francja).

Przedsiębiorstwo KKR przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem April.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

KKR jest globalną firmą inwestycyjną oferująca zarządzanie aktywami oraz rozwiązania w zakresie rynków kapitałowych i ubezpieczeń, KKR jest właścicielem założonego w 2015 r. przedsiębiorstwa +Simple będącego francuskim hurtowym brokerem ubezpieczeniowym, który oferuje usługi w zakresie ubezpieczeniowej platformy brokerskiej dla przedsiębiorstw z Francji, Niemiec, Włoch, a ostatnio z Austrii,

April jest brokerem ubezpieczeniowym z siedzibą w Lyonie we Francji, którego działalność skupia się na strategiach ubezpieczenia osobowego w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, ochronnych, majątkowych, wypadkowych, kredytów hipotecznych i międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11020 – KKR / APRIL

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


Top