EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10679

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10679 – TELEFONICA / PONTEGADEA / TELXIUS) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 142/07

PUB/2022/241

OJ C 142, 30.3.2022, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 142/18


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.10679 – TELEFONICA / PONTEGADEA / TELXIUS)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 142/07)

1.   

W dniu 22 marca 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Telefónica, S.A. („Telefónica”, Hiszpania),

Pontegadea Inversiones, S.L. („Pontegadea”, Hiszpania),

Telxius Telecom, S.A. („Telxius”, Hiszpania), obecnie wspólnie kontrolowanego przez Telefonica i Taurus Bidco S.à.r.l..

Przedsiębiorstwa Telefónica i Pontegadea przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Telxius.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

w przypadku przedsiębiorstwa Telefónica: globalne przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, które obsługuje sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej. Oferuje ono usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także internetowe i telewizyjne, pod wieloma markami, w tym Movistar, O2 i Vivo;

w przypadku przedsiębiorstwa Pontegadea: działalność głównie w sektorze włókienniczym oraz w branży inwestycji w nieruchomości;

w przypadku przedsiębiorstwa Telxius: obsługa międzynarodowej sieci podmorskich kabli światłowodowych o dużej przepustowości, zapewnianie bezpośredniej łączności z internetem i świadczenie szeregu usług w zakresie przepustowości w swojej sieci, takich jak połączenia punkt-punkt o specjalnej szerokości pasma.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10679 – TELEFONICA / PONTEGADEA / TELXIUS

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


Top