EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0315(04)

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 87/09

PUB/2020/1032

OJ C 87, 15.3.2021, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 87/27


Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2021/C 87/09)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 (1).

POWIADOMIENIE O STANDARDOWEJ ZMIANIE W JEDNOLITYM DOKUMENCIE

„MOULIN-À-VENT”

PDO-FR-A0933-AM02

Data przekazania informacji: 9.12.2020

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1.   Obszar geograficzny

W rozdziale I pkt IV ppkt 1 po słowach „następujących gmin” dodaje się sformułowanie „zgodnie z oficjalnym kodem geograficznym z 2019 r.”.

Ta zmiana redakcyjna umożliwia uwzględnienie obszaru geograficznego na podstawie obowiązującej w 2019 r. wersji oficjalnego kodu geograficznego redagowanego przez INSEE oraz zapewnienie prawnej definicji obszaru geograficznego.

Granice obszaru geograficznego pozostają niezmienione.

Dodano również zdanie informujące podmioty gospodarcze o udostępnieniu na stronie internetowej INAO map dotyczących obszaru geograficznego.

Przedmiotowe zmiany nie dotyczą jednolitego dokumentu.

2.   Obszar wyznaczony

Ppkt 2 w pkt IV otrzymuje brzmienie: „Wina są wytwarzane wyłącznie z winogron pochodzących z winnic położonych na obszarze wyznaczonym do produkcji, zatwierdzonym przez francuski Krajowy Instytut ds. Pochodzenia i Jakości (fr. Institut national de l’origine et de la qualité) w dniu 14 listopada 2019 r.”.

Ta zmiana ma na celu wskazanie daty zatwierdzenia przez właściwy organ krajowy nowego obszaru wyznaczonego do produkcji w obrębie obszaru geograficznego. Wyznaczenie granic działek rolnych polega na zidentyfikowaniu na obszarze geograficznym produkcji działek nadających się do produkcji produktu objętego daną chronioną nazwą pochodzenia.

Przedmiotowe zmiany nie dotyczą jednolitego dokumentu.

3.   Obszar bezpośredniego sąsiedztwa

W rozdziale I pkt IV ppkt 3 po słowach „następujących gmin” dodaje się sformułowanie „zgodnie z oficjalnym kodem geograficznym z 2019 r.”.

Ta zmiana redakcyjna umożliwia uwzględnienie obszaru bezpośredniego sąsiedztwa na podstawie obowiązującej w 2019 r. wersji oficjalnego kodu geograficznego redagowanego przez INSEE.

Granice tego obszaru pozostają niezmienione.

Dodanie tego odniesienia pozwala zapewnić podstawę prawną definicji obszaru bezpośredniego sąsiedztwa w taki sposób, by nie miały na niego wpływu późniejsze połączenia lub podziały gmin lub części gmin bądź zmiany nazwy.

Lista gmin tworzących obszar bezpośredniego sąsiedztwa została również zaktualizowana, bez modyfikowania granic, w celu uwzględnienia zmian administracyjnych wprowadzonych przed 2019 r.

Pozycja „Warunki dodatkowe” w jednolitym dokumencie zostaje odpowiednio zmieniona.

4.   Środek przejściowy

W rozdziale I pkt XI usuwa się ppkt 3, ponieważ upłynął okres, podczas którego producenci mogli korzystać ze środka szczególnego dotyczącego okresu dojrzewania, a w związku z tym również data wprowadzenia win do obrotu w celu ich sprzedaży konsumentom.

Przedmiotowe zmiany nie dotyczą jednolitego dokumentu.

5.   Informacje dotyczące kontroli specyfikacji produktu

Podmioty gospodarcze są obecnie kontrolowane przez organ certyfikujący, a słowa „plan inspekcji” zastępuje się słowami „plan kontroli” w różnych odnośnych ustępach rozdziału II specyfikacji produktu.

Przedmiotowe zmiany nie dotyczą jednolitego dokumentu.

Odniesienia do organu kontrolnego

W rozdziale III pkt II: reguły redakcyjne tej części zostały zmienione od czasu zatwierdzenia specyfikacji produktu w grudniu 2011 r. po to, by nie pojawiały się w niej więcej pełne dane organu kontrolnego w sytuacji, gdy kontrole są przeprowadzane przez organ certyfikujący.

Przedmiotowe zmiany nie dotyczą jednolitego dokumentu.

JEDNOLITY DOKUMENT

1.   Nazwa produktu

Moulin-à-Vent

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów sektora wina

1.

Wino

4.

Opis wina lub win

Opis analityczny

Są to niemusujące czerwone wina wytrawne.

Naturalna objętościowa zawartość alkoholu w winach wynosi co najmniej 10,5 %.

Całkowita objętościowa zawartość alkoholu w winach po wzbogaceniu nie przekracza 13 %.

Na etapie pakowania wina osiągają maksymalną zawartość kwasu jabłkowego wynoszącą 0,4 g na litr.

Wina gotowe, przygotowane do dopuszczenia do konsumpcji spełniają następujące normy analityczne:

zawartość cukrów fermentacyjnych (glukozy i fruktozy): 3 gramy na litr.

W odniesieniu do maksymalnej całkowitej zawartości alkoholu, minimalnej rzeczywistej zawartości alkoholu, minimalnej kwasowości ogólnej i maksymalnej łącznej zawartości dwutlenku siarki stosuje się normy określone w przepisach wspólnotowych.

Wina posiadają szatę o głębokim nasyceniu, mieniącą się barwami od rubinowej czerwieni po granat. Ich zapach wyraża się często nutami kwiatów i w pełni dojrzałych czerwonych owoców, które przechodzą w mocne aromaty przypraw korzennych, trufli, a z wiekiem nawet dziczyzny. Struktura smakowa charakteryzuje się bogactwem, wyrazistością oraz równowagą pomiędzy mocą, złożonością i elegancją.

Te walory można docenić już w winach młodych, ale zyskują one na subtelności i mocy po kilku latach ich przechowywania.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

 

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

14,17

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

5.   Praktyki winiarskie

a)   Szczególne praktyki enologiczne

Praktyki enologiczne

Szczególne praktyki enologiczne

Zabrania się stosowania kawałków drewna.

Całkowita objętościowa zawartość alkoholu w winach po wzbogaceniu nie przekracza 13 %.

Zezwala się na stosowanie substraktywnych technik wzbogacania przy progu stężenia wynoszącym 10 %.

Poza wymienionymi powyżej zakazami w praktykach enologicznych towarzyszących produkcji wina należy przestrzegać wymogów obowiązujących na poziomie Unii oraz zawartych w kodeksie rolnictwa i rybołówstwa morskiego.

Praktyka uprawy

Gęstość nasadzeń

PRZEPISY OGÓLNE

Minimalna gęstość obsady w winnicy wynosi 6 000 roślin na hektar.

Odstęp między rzędami winorośli nie może wynosić więcej niż 2,10 metra, zaś odległość między roślinami w tym samym rzędzie nie może wynosić mniej niż 0,80 metra.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

Pod warunkiem zachowania minimalnej gęstości obsady 6 000 roślin na hektar i dla celów mechanizacji, krzewy winorośli może rozdzielać międzyrzędzie o odstępie nie większym niż 3 metry.

Zasady przycinania

Przycinanie kończy się w dniu 15 maja,

wina pochodzą z winorośli przycinanych za pomocą cięcia krótkiego (prowadzonych w kształcie stożka, parasola, w formie pojedynczego lub podwójnego sznura Royat lub „charmet”) z maksymalną liczbą 10 oczek pozostawianych na roślinę,

każda roślina liczy od 3 do 5 czopów, a na każdym z nich pozostawia się maksymalnie 2 oczka; w związku z odmładzaniem winorośli każda roślina może również liczyć jeden czop, na którym pozostawia się maksymalnie 2 oczka, przycięty na pędzie pochodzącym ze starego krzewu,

podczas cięcia formującego lub przy zmianie metody przycinania, krzewy winorośli są przycinane przy zachowaniu maksymalnie 12 oczek na roślinę.

Przepisy dotyczące zbiorów mechanicznych

a)

zebrane winogrona są umieszczane w pojemnikach wykorzystywanych do ich transportu z działki do piwnicy winiarskiej do wysokości nieprzekraczającej 0,50 metra;

b)

pojemniki są wykonane z materiału obojętnego i przeznaczonego do kontaktu z żywnością;

c)

sprzęt do zbiorów i transportu zebranych winogron posiada odpowiedni system odpływu wody i ochrony.

b)   Maksymalna wydajność

61 hektolitrów z hektara

6.   Wyznaczony obszar geograficzny

Zbiór winogron, ich fermentacja oraz produkcja i dojrzewanie win odbywają się na obszarze następujących gmin, na podstawie oficjalnego kodu geograficznego z 2019 r.:

w departamencie Rhône: Chénas,

w departamencie Saône-et-Loire: Romanèche-Thorins.

7.   Główne odmiany winorośli

Aligoté B

Gamay N

Melon B

8.   Opis związku lub związków

Opis czynników naturalnych mających wpływ na związek z obszarem

Obszar geograficzny rozciąga się na południowym zboczu masywu „Monts du Beaujolais”, głównie na wzniesieniu „Montagne de Rémont” (510 m n.p.m.) i na tarasach z wystawą na równinę Saony, 15 kilometrów na południowy zachód od Mâcon i 25 kilometrów na północ od Villefranche-Sur-Saône.

Rozciąga się on również na terytorium gmin Chénas i Romanèche-Thorins, na krańcach departamentów Rhône i Saône-et-Loire.

Działki wyznaczone do zbioru winogron są położone na terenie pagórkowatym, w którym na zachodzie występują pagórki górujące nad miejscowością Chénas, a na wschodzie stoki o łagodniejszym spadku i tarasy ciągnące się aż do Romanèche-Thorins. Wysokość wzniesień wynosi od 190 do 420 metrów.

80 % gleb to gleby rozwinięte na piaskowych arenitach o różowym kolorze, pochodzących z przekształcenia skały granitowej substratu, zwanej tutaj „piaskowcem” lub „gorem”. W części południowej, jak również na krańcu wschodnim, gleby są bardziej rozwinięte i nagromadzone na koluwiach. Są to gleby o składzie piaszczysto-ilastym, zmieszane z szutrem i żwirem. Zasadniczo gleby te charakteryzują się dobrym odpływem wody i nasyceniem tlenkami żelaza oraz manganu, rozproszonymi w żyłach przecinających granitową masę.

Około 1750 r. w Romanèche-Thorins odkryto największe we Francji złoża manganu. Złoża te eksploatowano od XVIII do XIX wieku, na obszarze sięgającym aż do centrum głównego placu miejscowości. Romaneczit, jak go wówczas nazywano, to czarna, bardzo ciężka skała.

Klimat typu oceanicznego jest łagodny i podlega wpływom klimatów kontynentalnego oraz południowego. Opady rozkładają się regularnie na cały rok, a średnia temperatura roczna wynosi blisko 11 °C. Masyw „Monts du Beaujolais” stanowi istotną ochronę przed wiatrami wiejącymi od zachodu, łagodząc w ten sposób wpływ klimatu oceanicznego. Wywoływane przez te wiatry zjawisko fenowe osusza wilgotne powietrze, zwiększając jeszcze bardziej natężenie światła i zmniejszając ilość opadów.

Rozległa dolina Saony również odgrywa dominującą rolę w rozwoju winorośli, zapewniając duże natężenie światła i przenosząc wpływy klimatu południowego, cechującego się intensywnymi upałami w porze letniej.

Opis czynników ludzkich mających wpływ na związek z obszarem

Winorośl jest obecna na obszarze geograficznym od dawna.

W swojej książce „Les vins de Bourgogne” [Wina Burgundii] Suzanne Blanchet pisze, że uprawa winorośli od regionu Mâconnais po region Lyonu, gdzie dominują lasy, funkcjonowała już od I wieku (PLINIUSZ STARSZY). W III wieku wina, pakowane wówczas w amfory, spławia się do Lyonu pobliską Saoną.

Począwszy od końca XV wieku winnica przeżywa prawdziwy rozkwit, któremu impuls nadaje wzbogacone na jedwabnictwie i bankowości lyońskie mieszczaństwo.

Handel winem z regionu Beaujolais nabiera rozpędu w XVIII wieku, wywołując głębokie zmiany w winnicy. Wielkie majątki zostają wówczas podzielone na współdzierżawione części (fr. métayage), nadal często występujące na obszarze geograficznym.

Według zapisów w archiwach narodowych z 1722 r.: „Romanèche to jedna z czterech miejscowości regionu Mâconnais, z których wysyła się najwięcej sztuk wina do Paryża”.

Określenie użyte jako kontrolowana nazwa pochodzenia jest związane ze starym młynem wiatrowym, wybudowanym w 1550 r. i wznoszącym się na wzgórzu Romanèche-Thorins. Młyn służył do mielenia ziarna aż do połowy XIX wieku. Obecnie jest klasyfikowany jako zabytek. Położony w samym sercu winnicy i widoczny z daleka, jest idealnym znakiem identyfikacyjnym obszaru geograficznego „Moulin-à-Vent”.

W wyroku sądu z Mâcon, wydanym 17 kwietnia 1924 r., określa się oficjalnie granice geograficzne obszaru, na którym można produkować wina zwane „Thorins ou Moulin-à-Vent”. W kolejnym roku zostaje oficjalnie powołany związek winiarzy „Union des viticulteurs”, który prowadzi sprawę uznania kontrolowanej nazwy pochodzenia, zakończoną pomyślnie wydaniem dekretu w dniu 11 września 1936 r. Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, nazwa „Thorins” zostaje pominięta.

Równolegle około czterdziestu producentów zakłada spółdzielczą wytwórnię wina, działającą od 1934 r. w budynku przyległym do zamku Michauds w Chénas, w której wytwarza się około 20 % całej produkcji i która stanowi jedną z sił napędowych gospodarki.

Cechą charakterystyczną kontrolowanej nazwy pochodzenia „Moulin-à-Vent” jest powiązanie tradycji regionu z nowoczesnymi technikami.

Usiłując uzyskać wino jakościowe, producenci nauczyli się, jak kontrolować winorośl odmiany gamay N i jej wzrost, szczególnie dzięki zastosowaniu wysokiej gęstości nasady oraz krótkiego cięcia.

Aby zapewnić, że winogrona osiągnęły dobry stopień dojrzałości, producent upewnia się, czy eksponowana powierzchnia liściasta jest wystarczająca. W ten sposób winorośl może być prowadzona przy użyciu stałych palików. Równolegle producenci przyjęli szczególny proces produkcyjny, w którym tradycyjna fermentacja występuje wspólnie z połowiczną maceracją węglową.

Winnice to w większości majątki rodzinne, w których rodzą się i wspólnie pracują kolejne pokolenia.

W 2010 r. winnica obejmuje powierzchnię 650 hektarów, a jej średnia roczna produkcja wynosi około 30 000 hektolitrów.

Informacje na temat jakości i cech charakterystycznych produktu

Wina posiadają szatę o głębokim nasyceniu, mieniącą się barwami od rubinowej czerwieni po granat.

Ich zapach wyraża się często nutami kwiatów i w pełni dojrzałych czerwonych owoców, które przechodzą w mocne aromaty przypraw korzennych, trufli, a z wiekiem nawet dziczyzny.

Struktura smakowa charakteryzuje się bogactwem, wyrazistością oraz równowagą pomiędzy mocą, złożonością i elegancją.

Te walory można docenić już w winach młodych, ale zyskują one na subtelności i mocy po kilku latach ich przechowywania.

Związki przyczynowe

„Moulin à Vent” zajmuje zbocza o grzbietach z granitowej skały i jest znana jako najstarsza z winnic mikroregionu „Crus du Beaujolais”.

Krzewy winorośli ukorzeniają się w jednolicie granitowym podglebiu, usianym licznymi żyłami manganu, widocznymi w postaci rozsianych w glebie fragmentów. Według relacji historycznych to temu czarnemu minerałowi wina zawdzięczają swój szczególny charakter.

Działki obsadzone winoroślą odmiany gamay N rozciągają się na stokach o łagodnym spadku, z dobrą wystawą na wschód i południowy wschód, chronionych przed wiatrami wiejącymi z zachodu przez masyw „Monts du Beaujolais”. Dzięki takiemu położeniu od świtu ogrzewają je pierwsze promienie słońca.

Ze względu na niską żyzność granitowe podłoże sprzyja umiarkowanym plonom i przyczynia się do rozwoju aromatów owocowych wyraźnie dostrzegalnych w winach.

Producentom zależy na tym, by najlepsze działki były izolowane i by nazwy najsłynniejszych lokalizacji były umieszczane na etykietach.

Renoma „Moulin-à-Vent” sięga zamierzchłych czasów. Już w XVIII wieku zostaje potwierdzona w skardze złożonej przez pana Pierre’a-Étienne’a CHALANDONA, kupca z Mâcon, w proteście przeciwko producentowi podejrzewanemu o oferowanie win trzeciej lub czwartej kategorii pod nazwą „Moulin-à-Vent”. W 1816 r., w swojej „Topographie de tous les vignobles connus” [Topografia wszystkich znanych winnic], JULLIEN w pochwalnych słowach opisuje wina „Moulin-à-Vent”, wówczas zaliczane do „pierwszej klasy” i przechowywane w butelkach przez ponad dziesięć lat.

Sami producenci niezmiennie identyfikują się z młynem wiatrowym, symbolem kontrolowanej nazwy pochodzenia, który występuje na licznych etykietach oraz w dokumentach promocyjnych i który zainspirował malarza Maurice’a UTRILLO.

W 1996 r. producenci z „Moulin-à-Vent” łączą się z producentami z „Chénas”, aby utworzyć związek mistrzów winiarstwa pod nazwą „Confrérie des Maîtres Vignerons de Chénas et Moulin-à-Vent”, tym samym uroczyście potwierdzając renomę win objętych tymi dwiema kontrolowanymi nazwami pochodzenia.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

odstępstwo dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym

Opis wymogu

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa, określony na zasadzie odstępstwa w odniesieniu do fermentacji, produkcji i dojrzewania wina, stanowi obszar następujących gmin, zgodnie z oficjalnym kodem geograficznym „code officiel géographique” z 2019 r.:

w departamencie Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot;

w departamencie Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (jedynie część odpowiadająca terytorium dawnej gminy d’Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (jedynie część odpowiadająca terytorium dawnych gmin Dareizé, Les Olmes et Saint-Loup);

w departamencie Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines,Fragnes-La-Loyère (jedynie część odpowiadająca terytorium dawnej gminy La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly,, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (jedynie część odpowiadająca terytorium dawnych gmin Donzy-le-National, Massy et La Vineuse), Vinzelles, Viré;

w departamencie Yonne:

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (jedynie część odpowiadająca terytorium dawnych gmin Champvallon, Villiers sur Tholon et Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Etykietowanie

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

a)

Na etykiecie wina objętego kontrolowaną nazwą pochodzenia można umieścić nazwę mniejszej jednostki geograficznej, pod warunkiem że:

jest to nazwa lokalizacji wpisana do ksiąg wieczystych,

została ona podana w deklaracji zbiorów.

Nazwę lokalizacji wpisanej do ksiąg wieczystych zapisuje się bezpośrednio po kontrolowanej nazwie pochodzenia czcionką o wymiarach nieprzekraczających (pod względem wysokości i szerokości) wymiarów czcionki, którą zapisano chronioną nazwę pochodzenia.

b)

Na etykiecie wina objętego kontrolowaną nazwą pochodzenia można wskazać nazwę większej jednostki geograficznej: „Vin du Beaujolais”, „Grand Vin du Beaujolais” lub „Cru du Beaujolais”.

Czcionka, którą zapisana jest nazwa większej jednostki geograficznej, nie może być większa (wysokość i szerokość) niż dwie trzecie wielkości czcionki, którą zapisano kontrolowaną nazwę pochodzenia.

Link do specyfikacji produktu

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-10009261-9fab-4519-9359-c1535d713844


(1)  Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.


Top