EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0340

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali (09399/2021 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

OJ C 99, 1.3.2022, p. 247–247 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 99/247


P9_TA(2021)0340

Środki niezbędne do wykonania Protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali ***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali (09399/2021 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

(2022/C 99/38)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt decyzji Rady (09399/2021),

uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 2 ust. 1 Protokołu nr 37 w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0242/2021),

uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie Komisji Budżetowej (A9-0229/2021),

1.

wyraża zgodę projekt decyzji Rady;

2.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Top