EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC1221(04)

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2020/C 442/08

PUB/2020/792

OJ C 442, 21.12.2020, p. 30–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 442/30


Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2020/C 442/08)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 (1).

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA STANDARDOWEJ ZMIANY

„Colli di Rimini”

PDO-IT-A0297-AM02

Data przekazania informacji: 22.9.2020

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1.   Opis wina lub win

Wprowadzenie oznaczenia Riserva dla rodzaju wina „Colli di Rimini” Rosso (kat. 1 – Wino). Ugruntowana i tradycyjna praktyka producentów na obszarze objętym ChNP polega na poddaniu win (szczególnie w najlepszych rocznikach) procesowi leżakowania. Ma to już miejsce w przypadku rodzajów Riserva z oznaczeniem odmian winorośli: Sangiovese i Cabernet Sauvignon. W gruncie rzeczy także wino czerwone bez oznaczenia odmiany winorośli jest często poddawane procesowi leżakowania i dojrzewania, zwłaszcza jeśli jest ono bogatsze w ekstrakty i posiada większą zawartość alkoholu niż czerwone wino bazowe. Celem jest zatem wyraźne wskazanie i uwypuklenie wartości produkcji win z oznaczeniem Riserva. Wina te są winami o wyraźnej strukturze i złożonym charakterze. Na rynku cieszą się uznaniem wśród wyrafinowanych konsumentów – stwarza to możliwość rozszerzenia asortymentu produktów i oferty handlowej win objętych ChNP.

Zmiana dotyczy pkt 4 – „Opis wina lub win” jednolitego dokumentu oraz art. 1, 2, 4, 5 i 6 specyfikacji produktu.

2.   Opis wina lub win

1)

Usuwa się odmianę półsłodką (amabile) i słodką (dolce) win „Colli di Rimini” Rèbola, pozostawiając jedynie odmianę wytrawną (secco) i typu passito (passito). Celem producentów było przyznanie pierwszeństwa jedynie rodzajom tradycyjnie związanym z obszarem oraz tym, które są najbardziej rozpoznawalne i doceniane przez konsumentów, a także najlepiej łączą się za specjalnościami lokalnej kuchni.

2)

Z opisu dotyczącego „Rèbola passito” usuwa się odniesienia do cukrów redukujących i zastępuje odniesieniami do limitów ustanowionych w obowiązujących przepisach. Ponadto, biorąc pod uwagę wartości wynikające z danych analitycznych i organoleptycznych produkowanych win, rozbudowuje się opis właściwości odnoszących się do zapachu w momencie wprowadzenia do obrotu. Zwiększa się minimalną całkowitą zawartość alkoholu z 16 do 17 % obj., rzeczywistą zawartość alkoholu z 11 do 12,5 % obj., natomiast zawartość ekstraktu bezcukrowego z 19 do 24 g/l. Zwiększenie tych wartości jest uzasadnione zmianą klimatu, który wraz z dłuższymi latami i wyższymi temperaturami tworzy idealne warunki do dojrzewania i suszenia winogron, wyższej koncentracji cukrów i wynikającej z tego wyższej zawartości alkoholu w winach, a także bogatszych ekstraktów.

3)

W związku ze zmianami dotyczącymi odmian winorośli i wyników danych analitycznych dotyczących produkowanych win zmienia się opisy win białych i czerwonych, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu zawartości cukru z wytrawnego do półwytrawnego, jak również poprzez zmianę niektórych właściwości zapachowych i smakowych.

Zmiana dotyczy pkt 4 – „Opis wina lub win” jednolitego dokumentu oraz art. 6 specyfikacji produktu.

3.   Główne odmiany winorośli

Zmiana kombinacji odmian winorośli Colli di Rimini Rosso i Colli di Rimini Bianco. Z biegiem czasu producenci ChNP „Colli di Rimini” udoskonalali kombinację winogron, z których produkowane są wina z obszaru objętego ChNP. Wybierali oni odmiany winorośli najliczniej występujące na danym terytorium oraz najsilniej związane z kulturą obszaru produkcji. Przeprowadzenie szeroko zakrojonych prób uwidoczniło potrzebę przeformułowania kombinacji odmian winorośli używanych do produkcji wina. Umocniono zatem rolę najważniejszych i najliczniej obecnych na danym obszarze odmian winorośli, a przy tym usunięto lub ograniczono udział innych winorośli (mniej licznych lub o mniejszym znaczeniu dla pozostałej zawartości procentowej składu wina).

Zmiana kombinacji odmian winorośli dotyczy następujących odmian:

„Colli di Rimini Rosso” przewiduje zróżnicowanie wartości procentowych obecnie stosowanych odmian winorośli, wprowadzenie odmian Cabernet Franc i Alicante oraz wyeliminowanie odmian Barbera, Ciliegiolo, Terrano i Ancillotta,

”Colli di Rimini Bianco” przewiduje zróżnicowanie wartości procentowych odmiany winorośli Trebbiano, wprowadzenie odmian Bombino bianco i Sangiovese vinificato in bianco oraz wyeliminowanie odmian Mostosa i Biancame (ta ostatnia jest już wykorzystywana i doceniana w odpowiadającej jej odmianie ChNP).

Zmiana dotyczy pkt 7 – „Główne odmiany winorośli” jednolitego dokumentu oraz art. 2 – „Odmiany winorośli” specyfikacji produktu.

4.   Wyznaczony obszar geograficzny

Obszar produkcji zostaje opisany w sposób wyraźniejszy i jaśniejszy. Obejmuje on obszar objęty granicami administracyjnymi całej prowincji Rimini, z wyjątkiem gminy Bellaria Igea Marina oraz obszarów położonych poniżej drogi państwowej S.S.16 Adriatica, która pełni rolę linii oddzielającej obszar produkcji od terenów kąpieliskowych.

Opis ten obejmuje również niektóre gminy sąsiadujące z obszarem produkcji ChNP, które zostały włączone do prowincji Rimini w następstwie niedawnych administracyjnych połączeń gmin. Obszary te charakteryzują się cechami krajobrazowymi, geologicznymi i produkcyjnymi zgodnymi z obecnym obszarem produkcji ChNP. Obejmują one niewielkie winnice zajmujące około 12 hektarów. Ich teren jest głównie przeznaczony pod uprawę odmian Sangiovese, Merlot, Biancame i Trebbiano, czyli tradycyjnych winorośli z obszaru ChNP. Produkcji potencjalna wynosi około 150 ton winogron.

Zmiana dotyczy pkt 6 jednolitego dokumentu oraz art. 3 specyfikacji produktu.

5.   Normy uprawy winorośli

a)

usuwa się limit nawadniania deficytowego wynoszący do dwóch rocznie przed dojrzewaniem owoców. Wynika to z faktu, że zmienność warunków klimatycznych, które ostatnio charakteryzują się wysokimi temperaturami przez długie okresy, wymaga, aby producenci mogli interweniować w nagłych przypadkach, gdy tylko uznają to za konieczne.

b)

w przypadku win objętych kontrolowaną nazwą pochodzenia „Colli di Rimini” dopuszcza się wzbogacenie o maksymalnie 1 % obj. Limit ten oznacza, że producenci będą głównie wykorzystywać naturalne cukry zawarte w winogronach przeznaczonych do produkcji wina.

6.   Pakowanie

a)

pojemności i materiały dozwolone do przechowywania (szkło i ceramika) określa się w wyraźniejszy sposób w wykazie pozytywnym

b)

przewiduje się wszystkie systemy zamykania dozwolone na mocy obowiązujących przepisów, z wyjątkiem kapsla koronowego, ponieważ nie uznaje się go za odpowiedni dla prestiżu win objętych ChNP.

Zmiana dotyczy art. 7 specyfikacji produktu i nie ma wpływu na jednolity dokument.

7.   Związek z obszarem geograficznym

Opis związku z obszarem geograficznym zostaje przeformułowany i zsyntezowany. Nie wprowadza się żadnej istotnej zmiany. Usuwa się zbędne fragmenty odnoszące się do opisu terytorium lub kontekstu historycznego.

Zmiana dotyczy art. 8 specyfikacji produktu.

8.   Zmiany formalne

a)

warunki dotyczące naturalnej zawartości alkoholu, okresu dojrzewania i leżakowania win „Riserva” określone w art. 7 specyfikacji produktu („Etykietowanie, Opis i Prezentacja”) przenosi się do art. 5 („Normy uprawy winorośli”) pkt 5 specyfikacji produktu.

b)

w art. 7 specyfikacji produktu w ustępie dotyczącym stosowania dodatkowych wymogów usuwa się błąd dotyczący zakazu używania terminu „superiore”, ponieważ jest on niezgodny z obecnością rodzaju Colli di Rimini Sangiovese Superiore w specyfikacji produktu.

c)

w specyfikacji produktu nazwę odmiany winorośli Pignoletto zastępuje się synonimem Grechetto gentile.

d)

w art. 5 specyfikacji produktu skreśla się zdanie: „W korzystnych rocznikach ilości winogron uzyskanych i wykorzystanych do produkcji wina muszą mieścić się w powyższych granicach, bez uszczerbku dla omawianych ograniczeń ilości plonów winogron/wina, pod warunkiem że ogólna produkcja winogron nie przekracza tych limitów o 20 %”. Jest ono zbędne, ponieważ jest to już przewidziane w przepisach ogólnych.

e)

w art. 5 skreśla się zdanie: „Produkcja wina może być prowadzona oddzielnie dla winogron pochodzących z tej samej odmiany winorośli”, ponieważ jest ono zbędne.

Zmiany te nie pociągają za sobą żadnych zmian w jednolitym dokumencie.

f)

aktualizuje się dane kontaktowe konsorcjum wnioskującego, ministerstwa, regionu i organu kontrolnego. Zmiany dotyczą pkt 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 i 1.2.5 jednolitego dokumentu oraz art. 8 – „Odniesienia do organu kontrolnego” specyfikacji produktu.

JEDNOLITY DOKUMENT

1.   Nazwa produktu

Colli di Rimini

2.   Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3.   Kategorie produktów sektora wina

1.

Wino

15.

Wino z suszonych winogron

4.   Opis wina lub win

„Colli di Rimini” Bianco

Wino objęte ChNP „Colli di Rimini” Bianco ma barwę słomkową o zróżnicowanej intensywności, delikatny zapach od owocowego do kwiatowego, a smak od wytrawnego do półwytrawnego, pełny i harmonijny.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 11 % obj.

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 15 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Rosso

Wino ChNP „Colli di Rimini” Rosso ma barwę od rubinowoczerwonej do odcienia owocu granatu. Jego zapach charakteryzuje się możliwymi nutami czerwonych owoców i nutami ziołowymi, korzennymi lub mineralnymi, a smak jest harmonijny lub taninowy.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 11,5 % obj.,

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 20 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Rosso Riserva

Wino ChNP „Colli di Rimini” Rosso Riserva ma barwę od intensywnie rubinowoczerwonej do odcienia owocu granatu. Jego zapach charakteryzuje się aromatem winnym, bogatym w możliwe nuty ziołowe, mineralne i wyczuwalną nutę drewna, a także pełnym, solidnym i harmonijnym smakiem, od wytrawnego do półwytrawnego, elegancką strukturą i tanicznym charakterem.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 12,5 % obj.,

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 22 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Cabernet Sauvignon

Wino ChNP „Colli di Rimini” Cabernet Sauvignon ma barwę (niekiedy bardzo intensywnie) rubinowoczerwoną, charakterystyczny, eteryczny, czasami korzenny lub ziołowy zapach, a także smak pełny, od wytrawnego do półwytrawnego, harmonijny i niekiedy lekko taninowy.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 11,5 % obj.

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 20 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Cabernet Sauvignon Riserva

Wino ChNP „Colli di Rimini” Cabernet Sauvignon Riserva ma barwę rubinowoczerwoną o (niekiedy bardzo intensywnych) odcieniach owocu granatu, charakterystyczny, eteryczny, ziołowy zapach, a także smak pełny, harmonijny i niekiedy lekko taninowy.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 12,00 % obj.

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 26 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Biancame

Wino ChNP „Colli di Rimini” Biancame ma wyblakłą, słomkową barwę o zielonkawych odcieniach. Jego zapach jest charakterystyczny, czasami z nutami kwiatowymi, a smak od wytrawnego do półwytrwanego, świeży i zrównoważony.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 10,5 % obj.

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 15 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Sangiovese

Wino ChNP „Colli di Rimini” Sangiovese ma barwę rubinowoczerwoną z niekiedy fioletowawymi refleksami, zapach winny, czasami kwiatowy lub mineralny, smak od wytrawnego do półwytrawnego, harmonijny, niekiedy lekko taninowy.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 11,5 % obj.

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 20 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Sangiovese Superiore

Wino ChNP „Colli di Rimini” Sangiovese Superiore ma barwę rubinowoczerwoną z niekiedy fioletowawymi refleksami, zapach kwiatowy, smak harmonijny, niekiedy lekko taninowy, wytrawny.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 12,5 % obj.

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 24 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Sangiovese Riserva

Wino ChNP „Colli di Rimini” Sangiovese Riserva ma barwę rubinowoczerwoną, intensywną, zapach kwiatowy, smak wytrawny, harmonijny, niekiedy taninowy. minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 13 % obj.

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 26 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Rébola Secco

Wino ChNP „Colli di Rimini” Rebola Secco ma barwę od jasnosłomkowożółtej do złotożółtej, zapach charakterystyczny, delikatnie owocowy i harmonijny smak harmonijny o charakterystycznej miękkości i strukturze.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 12 % obj.

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 17 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna kwasowość ogólna:

4,5 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

„Colli di Rimini” Rébola Passito

Wino ChNP „Colli di Rimini” Rebola Passito ma barwę od złotożółtej do bursztynowej, charakterystyczny, intensywny, owocowy zapach, czasami z nutami pleśni oraz pełny, słodki i aksamitny smak zrównoważony kwasowością.

minimalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu: 17 % obj.

minimalna zawartość ekstraktu bezcukrowego: 24 g/l

Wszelkie parametry analityczne, które nie zostały wymienione, są zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach krajowych i unijnych

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):

 

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):

12,5

Minimalna kwasowość ogólna:

4 g na litr, wyrażona jako kwas winowy

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):

 

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):

 

5.   Praktyki winiarskie

a.   Szczególne praktyki enologiczne

BRAK

b.   Maksymalna wydajność

„Colli di Rimini” Bianco (również Riserva)

84 hektolitry z hektara

„Colli di Rimini” Rosso

77 hektolitrów z hektara

„Colli di Rimini” Biancame

84 hektolitry z hektara

„Colli di Rimini” Cabernet Sauvignon

77 hektolitrów z hektara

„Colli di Rimini” Cabernet Sangiovese

77 hektolitrów z hektara

„Colli di Rimini” Rébola

77 hektolitrów z hektara

„Colli di Rimini” Rébola Passito

55 hektolitrów z hektara

6.   Wyznaczony obszar geograficzny

Winogrona przeznaczone do produkcji win objętych kontrolowaną nazwą pochodzenia „Colli di Rimini” muszą być produkowane na obszarze administracyjnym prowincji Rimini z wyłączeniem terytoriów położonych poniżej drogi państwowej S.S.16 Adriatica i całej gminy Bellaria Igea Marina.

7.   Główne odmiany winorośli

Alicante N.

Biancame B.

Bombino bianco B.

Cabernet franc N. – Cabernet

Cabernet sauvignon N. – Cabernet

Merlot N.

Montepulciano N.

Petit verdot N

Pignoletto B. – Grechetto Gentile

Rebo N.

Sangiovese N.

Syrah N.

Trebbiano romagnolo B. – Trebbiano

8.   Opis związku lub związków

„Związek z obszarem geograficznym”

Bliskość morza wpływa na cykl wegetacyjny, ochrania przed minimalnymi temperaturami zimą i maksymalnymi latem, a przy tym zapewnia wentylację. Tereny gliniasto-wapienne charakteryzują się umiarkowaną żyznością, niskimi opadami deszczu w okresie letnim i wysokimi temperaturami. Prowadzi to do niskich plonów i odpowiedniej dojrzałości owoców, co ma pozytywny wpływ na właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne win o wysokiej zawartości suchego wyciągu i alkoholu, szczególnie w przypadku win czerwonych wyróżniających się intensywnością barwy, wysoką zawartością alkoholu i przystosowaniem do leżakowania. Zrównoważone leżakowanie przyczynia się do wyeksponowania typowych cech odmian winorośli.

9.   Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Brak

Link do specyfikacji produktu

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15987


(1)  Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.


Top