EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0904(03)

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla EOG.

Dz.U. C 294 z 4.9.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 294/1


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 294/01)

Data przyjęcia decyzji

31.7.2019

Numer pomocy

SA.49461 (2017/N)

Państwo członkowskie

Portugalia

Region

CENTRO (P)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

NAVIGATOR TISSUE CACIA, S.A.

Podstawa prawna

Decreto-Lei no 162/2014, de 31 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação no 49/2014, de 1 de dezembro

Portaria no 94/2015, de 27 de março

Portaria n.o 57-A/2015, de 27 de fevereiro

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

NAVIGATOR TISSUE CACIA, S.A. (NAVIGATOR TISSUE CACIA)

Cel pomocy

Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)

Forma pomocy

Dotacja zwrotna, Odliczenie od podatku

Budżet

Całkowity budżet: EUR 12,27 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

Sektory gospodarki

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego; toaletowych i sanitarnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministério das Finanaças

Av. Infante D. Henriques, no 1, 1149-006 Lisboa

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

12.5.2020

Numer pomocy

SA.52658 (2018/FC)

Państwo członkowskie

Szwecja

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Alleged State aid to PostNord Logistics

Podstawa prawna

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

PostNord Logistics A/S

Cel pomocy

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

Sektory gospodarki

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

20.7.2020

Numer pomocy

SA.54683 (2020/N)

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Renewable Electricity Support Scheme

Podstawa prawna

Electricity Regulation Act 1999

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Energia odnawialna, Ochrona środowiska

Forma pomocy

Pozostałe – Public Service Obligation Levy

Budżet

Całkowity budżet: EUR 12 500 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

do 31.12.2025

Sektory gospodarki

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road Dublin, D02 X285

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

14.10.2019

Numer pomocy

SA.55394 (2019/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Rescue Aid to Condor

Podstawa prawna

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Condor Flugdienst GmbH

Cel pomocy

Forma pomocy

Budżet

Całkowity budżet: EUR 380 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

Sektory gospodarki

Transport lotniczy pasażerski

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

4.6.2020

Numer pomocy

SA.55645 (2019/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

BADEN-WUERTTEMBERG

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Baden Württemberg: Förderung Baumschnitt – Streuobst

Podstawa prawna

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für die Förderung des Baumschnitts bei Streuobstbeständen (VwV Förderung Baumschnitt – Streuobst)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne dla innych zarządców gruntów oraz przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, które nie prowadzą działalności w sektorze rolnym, Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 26,65 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 31.12.2025

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 3

Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

4.8.2020

Numer pomocy

SA.55719 (2020/N)

Państwo członkowskie

Portugalia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Banco Português de Fomento

Podstawa prawna

Decree-Law

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Cel pomocy

Forma pomocy

Budżet

Całkowity budżet: EUR 255 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

4.8.2020 – 31.12.2025

Sektory gospodarki

Finansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

SPGM – Sociedade de investimento, SA.

Rua Prof. Mota Pinto 42 F – 2o andar, Sala 211 4100-353 Porto Portugal

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

9.7.2020

Numer pomocy

SA.55923 (2019/N)

Państwo członkowskie

Włochy

Region

TRENTO

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria „Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Podstawa prawna

deliberazione n. 1775 del 8 novembre 2019 avente per oggetto: «Approvazione dei criteri per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, articolo 15 ter „Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, modificata

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 3 (w mln)

Intensywność pomocy

40 %

Czas trwania

do 31.12.2022

Sektory gospodarki

Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Agricoltura

Via G.B. Trener, 3 – 38121 Trento

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

29.5.2020

Numer pomocy

SA.56584 (2020/N)

Państwo członkowskie

Włochy

Region

CASERTA, NAPOLI

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

PROGRAMMA DI RICERCA PER LA BIOSICUREZZA DELLE AZIENDE BUFALINE –AZIONE N. 3: SOSTEGNO AD INVESTIMENTI MATERIALI PREVISTI DA PIANI DI BIO-SICUREZZA AZIENDALE TESI AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI INFEZIONE BRUCELLARE

Podstawa prawna

Decreto Commissariale no 1 del 14/1/2015 (OGGETTO: REGIMI DI AIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2014 E DEGLI ORIENTAMENTI DELL''UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI 2014/2020 – PROGRAMMA DI BIOSICUREZZA DEGLI ALLEVAMENTI BUFALINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CASERTA E ZONE LIMITROFE)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 8,8 (w mln)

Intensywność pomocy

80 %

Czas trwania

do 31.12.2024

Sektory gospodarki

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM)

Via Salute, 2 – 80055 Portici (Napoli)

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

25.6.2020

Numer pomocy

SA.56705 (2020/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

SACHSEN

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Sachsen: Beihilfen für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen

Podstawa prawna

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft – RL WUF/2020)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na współpracę w sektorze leśnym

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 0,211 (w mln)

Budżet roczny: EUR 0,053 (w mln)

Intensywność pomocy

80 %

Czas trwania

do 31.12.2023

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Staatsbetrieb Sachsenforst

Bonnewitzer Straße 34

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

29.7.2020

Numer pomocy

SA.56723 (2020/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

THUERINGEN

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Thüringen: Thüringer Landesprogramm zur Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald

Podstawa prawna

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz); Gesetzes zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes (Thüringer Waldgesetz)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem leśnictwa, Pomoc na współpracę w sektorze leśnym, Pomoc na szczególne działania i interwencje w sektorze leśnym, której głównym celem jest utrzymanie lub przywrócenie ekosystemu leśnego i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu, Przywracanie i utrzymanie naturalnych ścieżek, elementów i cech krajobrazu oraz siedlisk przyrodniczych zwierząt w sektorze leśnym

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 21 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 31.12.2022

Sektory gospodarki

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

ThüringenForst – Anstalt öffentlichen Rechts

Forstamt Frauenwald, Allzunah 11a, 98694 Ilmenau

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

31.3.2020

Numer pomocy

SA.56765 (2020/N)

Państwo członkowskie

Francja

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

COVID-19 Moratoire sur le paiement de taxes et redevances aéronautiques en faveur des entreprises de transport public aérien sous licences d''exploitation délivrées par la France

Podstawa prawna

Décisions des ministres chargés des transport et du budget cf.note en onglet 12

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi

Forma pomocy

Odroczenie należności podatkowych

Budżet

Całkowity budżet: EUR 200 (w mln)

Budżet roczny: EUR 200 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Od 19.3.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale de l'aviation civile

50 rue Henry FARMAN

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

4.8.2020

Numer pomocy

SA.56773 (2020/N)

Państwo członkowskie

Łotwa

Region

Latvia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Atbalsts konsultantu apmācībai

Podstawa prawna

Ministru kabineta noteikumu projekts Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā „Atbalsts konsultantu apmācībai”

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne na obszarach wiejskich

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia, Usługi dotowane

Budżet

Całkowity budżet: EUR 0,25 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 31.12.2024

Sektory gospodarki

ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

18.6.2020

Numer pomocy

SA.56844 (2020/N)

Państwo członkowskie

Słowacja

Region

Východné Slovensko, Západné Slovensko, Bratislavský, Stredné Slovensko

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra

Podstawa prawna

Act no. 358/2015 Coll. on the regulation of certain relations in the field of state aid and minimum aid and on amendments to certain acts (State Aid Act) (hereinafter referred to as the „State Aid Act”)

Act No. 292/2014 Coll., on contributions provided from the European Structural and Investment Funds, and on amending and supplementing certain acts

Act No. 302/2001 on the self-government of upper-tier territorial units (the Act on self-governing regions) as amended by subsequent provisions

Resolution of the Government of the Slovak Republic no. 580/2018 of 12 December 2018 on the proposal of the transformation of the Upper Nitra region in connection with the proposal of general economic interest to ensure security of electricity supply imposes the obligation to create new jobs in the Upper Nitra region and prepare projects to ensure employment in the region.

Resolution of the Government of the Slovak Republic no. 336/2019 of 3 July 2019 to the Action Plan for the Transformation of the Upper Nitra Coal Region

(https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17818/1)

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Hornonitrianske bane a.s. Prievidza (HBP)

Cel pomocy

Szkolenia, pomoc na zamykanie przedsiębiorstw

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 9,6302 (w mln)

Budżet roczny: EUR 2,4076 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Od 31.3.2020

Sektory gospodarki

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

5.8.2020

Numer pomocy

SA.56883 (2020/N)

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

WEST WALES AND THE VALLEYS, EAST WALES

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Cardiff Clean Bus Technology Fund

Podstawa prawna

Compliance with the Air Quality Standards (Wales) Regulations 2010 which have transposed the provisions for meeting the requirements EU Ambient Air Quality Directive 2008/50/EC into national law.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: GBP 1,8 (w mln)

Budżet roczny: GBP 1,8 (w mln)

Intensywność pomocy

80 %

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Cardiff Council

Room 301 County Hall, Cardiff CF10 4UW

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

12.6.2020

Numer pomocy

SA.57012 (2020/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen gewerblichen schweren Handwerker- und Lieferfahrzeugen der Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen bis zu 7,5 Tonnen der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und EEV oder Euro 3, 4 und 5 mit Stickoxidminderungssystemen.

Podstawa prawna

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der § § 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV).

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Budżet

Całkowity budżet: EUR 10 000 000 (w mln)

Budżet roczny: EUR 10 000 000 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

1.1.2021 – 31.12.2021

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

Schloßplatz 9, 26603 Aurich

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

12.6.2020

Numer pomocy

SA.57013 (2020/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen, im gewerblichen oder kommunalen Einsatz befindlichen leichten Handwerker- und Lieferfahrzeugen der Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer zulässigen Gesamtmasse von 2,8 Tonnen bis zu 3,5 Tonnen der Schadstoffklassen Euro 3, 4 und 5 oder Euro I, II, III, IV, V und EEV mit Stickoxidminderungssystemen

Podstawa prawna

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der § § 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV).

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Budżet

Całkowity budżet: EUR 31 625 000 (w mln)

Budżet roczny: EUR 31 625 000 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

1.1.2021 – 31.12.2021

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

Schloßplatz 9, 26603 Aurich

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

12.6.2020

Numer pomocy

SA.57033 (2020/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen Nutzfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen (schwere Kommunalfahrzeuge) der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und EEV oder Euro 3, 4 und 5

Podstawa prawna

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der § § 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV).

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Budżet

Całkowity budżet: EUR 12 300 000 (w mln)

Budżet roczny: EUR 12 300 000 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

1.1.2021 – 31.12.2021

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

Schloßplatz 9, 26603 Aurich

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

30.7.2020

Numer pomocy

SA.57240 (2020/N)

Państwo członkowskie

Czechy

Region

Czech Republic

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 „Podpora na rekonstrukci panelových domů”

Podstawa prawna

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic;

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 426 z 24. schůze dne 21. prosince 2018 k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020–2021;

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 845 z 39. schůze dne 4. prosince 2019 k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021–2022

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Wsparcie społeczne dla indywidualnych konsumentów, Efektywność energetyczna

Forma pomocy

Gwarancja, Dotacja na spłatę odsetek, Pozostałe

Budżet

Całkowity budżet: CZK 12 295 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

1.7.2006 – 2.4.2012

Sektory gospodarki

Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe; gdzie indziej niesklasyfikowane

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Státní fond rozvoje bydlení; Ministerstvo pro místní rozvoj

Vinohradská 1896, 120 00 Vinohrady, Tsjechië; Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

30.6.2020

Numer pomocy

SA.57459 (2020/N)

Państwo członkowskie

Słowenia

Region

Slovenia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Compensation scheme for damage caused by the COVID-19 outbreak

Podstawa prawna

Intervention Measures to mitigate the effects of the SARS-CoV-2 (COVID-19) infectious disease epidemic on citizens and the economy Act (Intervention Measures Act), adopted on 2 April 2020 (hereinafter: ZIUZEOP)

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia, Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne

Budżet

Całkowity budżet: EUR 200 (w mln)

Budżet roczny: EUR 200 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 31.5.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministry of Finance

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, SI – Slovenia

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

28.7.2020

Numer pomocy

SA.57451 (2020/N)

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

United Kingdom – Trade credit insurance support scheme

Podstawa prawna

Section 86 of the Corona Virus Act 2020

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Budżet

Całkowity budżet: GBP 10 000 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Ubezpieczenia; reasekuracja oraz fundusze emerytalne; z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy („BEIS”)

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

26.6.2020

Numer pomocy

SA.57712 (2020/N)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Region

NEDERLAND

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

NL_EZK_B&I_TOP_Financiering vaste lasten MKB COVID-19

Podstawa prawna

Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 1 400 (w mln)

Budżet roczny: EUR 1 400 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

29.6.2020 – 31.12.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

14.8.2020

Numer pomocy

SA.57465 (2020/N)

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

COVID-19: Credit Guarantee Scheme

Podstawa prawna

Credit Guarantee Act 2012, as amended by Credit Guarantee (Amendment) Act 2020

Strategic Banking Corporation of Ireland Act 2014

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Gwarancja

Budżet

Całkowity budżet: EUR 2 000 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

14.8.2020 – 31.12.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Strategic Banking Corporation of Ireland

Treasury Dock, North Wall Quay, Dublin 1

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

29.7.2020

Numer pomocy

SA.57961 (2020/N)

Państwo członkowskie

Malta

Region

Malta

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

MDB COVID-19 Small Loan Guarantee Scheme (CSLG)

Podstawa prawna

Malta Development Bank Act (CAP 574 of the Laws of Malta) – Article 6

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Gwarancja

Budżet

Całkowity budżet: EUR 67,5 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Malta Development Bank

Pope Pius V Street, Valletta

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

28.7.2020

Numer pomocy

SA.57985 (2020/N)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

COVID-19 – State loans for Travel Guarantee Funds

Podstawa prawna

Framework Act for subsidies for the ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 165 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Działalność organizatorów turystyki; pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

State Secretary of Economic Affairs and Climate Policy.

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, Netherlands.

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

14.8.2020

Numer pomocy

SA.57782 (2020/N)

Państwo członkowskie

Słowenia

Region

Slovenia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

COVID-19 – Support for SMEs and for COVID-19 related RDI and investment projects

Podstawa prawna

Act Determining the Intervention Measures to Mitigate and Remedy the Consequences of the COVID-19 Epidemic, Article 36

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia, Kredyt preferencyjny

Budżet

Całkowity budżet: EUR 100 (w mln)

Budżet roczny: EUR 100 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI – Slovenia

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

19.8.2020

Numer pomocy

SA.58208 (2020/N)

Państwo członkowskie

Włochy

Region

ITALIA

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Aiuti in forma di garanzia e di contributi in conto interessi concessi dall''Istituto per il Credito Sportivo a valere sui Comparti per finanziamenti di liquidità di cui al D.L. 8/4/2020 n. 23, art. 14, commi 1 e 2

Podstawa prawna

(a)

Article 14, Para 1 and 2 of Law Decree of 8 April 2020, no. 23 as converted into Law of 5 June 2020 no. 40;

(b)

Decree of the „Presidenza del Consiglio dei Ministri” of 28 April 2020, approving the management criteria of the funds as provided by Article 90, Para 12 of Law of 27 December 2002, no. 289;

(c)

Regulation on the management criteria for the guarantee funds as provided by Article 14, Para 1 of Law Decree of 8 April 2020, no. 23 (Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto del Fondo di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23);

(d)

Regulation on the subsidised interest rates as provided by Article 14, Para 2 of Law Decree of 8 April 2020, no. 23 „Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi di cui all’articolo 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Gwarancja, Dotacja na spłatę odsetek

Budżet

Całkowity budżet: EUR 1,6 (w mln)

Budżet roczny: EUR 1,6 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Działalność związana ze sportem

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Istituto per il Credito Sportivo

Via Giambattista Vico, 5 – 00196 Roma

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

19.8.2020

Numer pomocy

SA.58213 (2020/N)

Państwo członkowskie

Czechy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

CZ aid scheme COVID-Culture

Podstawa prawna

Act No. 218/2000 Coll., on budgetary rules and on the amendment of some related acts, as amended

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Budżet

Całkowity budżet: CZK 900 (w mln)

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, Działalność bibliotek; archiwów; muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministry of Industry and Trade

Ministry of Culture

Na Františku 32, 110 15, Praha 1, IB

Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

14.8.2020

Numer pomocy

SA.58214 (2020/N)

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Ireland – COVID 19 Adaptation Fund for the Re-Opening of Tourism and Hospitality businesses

Podstawa prawna

National Tourism Development Authority Act.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 26 (w mln)

Budżet roczny: EUR 26 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Zakwaterowanie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

National Tourism Development Authority.

88-95 Amiens Street

Dublin 1

D01 WR86

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

26.8.2020

Numer pomocy

SA.58312 (2020/N)

Państwo członkowskie

Węgry

Region

Hungary

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Amendment of the scheme SA.57468 (2020/N) as amended by SA.58065 (2020/N) concerning COVID-19: Umbrella scheme of direct grants provided from the appropriations managed at the level of ministries’ budgetary chapters

Podstawa prawna

Minister for Technology and Innovation Decree No 14/2019 (VI. 12.) on the rules governing the use of appropriations managed under the heading and centrally, Hungarian Official Gazette, No 98, 12 June 2019

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: HUF 88 600 (w mln)

Budżet roczny: HUF 88 600 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Ministry of Finance, Ministry for Technology and Innovation

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

13.8.2020

Numer pomocy

SA.58203 (2020/N)

Państwo członkowskie

Łotwa

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

COVID-19: Amendment of SA.57655 (2020/N) – Guarantees for large and medium-sized undertakings

Podstawa prawna

„The Regulation on guarantees for large undertakings affected by the COVID-19 outbreak” (adopted by the Cabinet of Ministers on July 14, 2020)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Gwarancja

Budżet

Całkowity budżet: EUR 40 000 000 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

13.8.2020 – 31.12.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

JSC „Development Finance Institution Altum”

Doma laukums 4, Riga

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

18.8.2020

Numer pomocy

SA.58320 (2020/N)

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

UNDEFINED

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Restart Grant

Podstawa prawna

Industrial Development (Enterprise Ireland) Act, 1998, Section, 7 (1) (i)

National Tourism Development Authority Act 2003, Section 8(1) (e), Section 8 (2) (c), Section 25 (1)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 550 (w mln)

Budżet roczny: EUR 550 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Department of Business, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street, Dublin 2

Fáilte Ireland

88-95 Amiens Street, Dublin 1

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top