EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0605(06)

Wykaz właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w systemie informacyjnym Schengen drugiej generacji zgodnie z artykułem 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i artykułem 46 ust. 8 decyzji Rady 2007/533/WSiSW w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji

OJ C 188, 5.6.2020, p. 1–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 188/1


Wykaz właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w systemie informacyjnym Schengen drugiej generacji zgodnie z artykułem 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i artykułem 46 ust. 8 decyzji Rady 2007/533/WSiSW w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji

(2020/C 188/01)

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1) (rozporządzenie w sprawie SIS II) oraz artykuł 46 ust. 8 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (2) (decyzja w sprawie SIS II) nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazania organowi zajmującemu się zarządzaniem danymi wykazu właściwych organów uprawnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w SIS II na podstawie wspomnianych narzędzi prawnych oraz informowania o wszelkich zmianach w tym wykazie. Wykaz musi wskazywać (i) każdy organ; (ii) dane, które organ ten może wyszukiwać; oraz (iii) cele, do jakich dane te będą wykorzystane.

Niniejszy skonsolidowany wykaz jest oparty na wykazie właściwych organów przekazanym przez państwa członkowskie do dnia 3 marca 2020 r.

ORGANY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRYCH ODPOWIEDNIO UPRAWNIONY PERSONEL MA DOSTĘP DO SIS II

1.

Organy ścigania

2.

Organy odpowiedzialne za kontrole graniczne

3.

Organy odpowiedzialne za kontrole celne

4.

Krajowe organy sądowe, w tym organy odpowiedzialne za wszczynanie postępowania karnego z oskarżenia publicznego oraz za dochodzenia sądowe poprzedzające postawienie w stan oskarżenia

5.

Organy odpowiedzialne za wydawanie wiz, centralne organy odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków wizowych i ograny odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na pobyt

6.

Służby odpowiedzialne za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów (3)

BELGIA

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Police Fédérale

Federale Politie

Policja Federalna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Police locale

Lokale Politie

Policja Lokalna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Office des Etrangers

Dienst Vreemdelingenzaken

Urząd ds. Cudzoziemców

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ministère des Affaires Etrangères

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Direction de l’Immatriculation des Véhicules

Directie Inschrijving Voertuigen

Dyrekcja ds. Rejestracji Pojazdów (D.I.V.)

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

X

BUŁGARIA

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Министерство на вътрешните работи:

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Главна дирекция „Национална полиция”

областни дирекции на МВР и СДВР

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

Główna Dyrekcja „Zwalczanie przestępczości zorganizowanej”

Główna Dyrekcja „Policja krajowa”

Regionalne dyrekcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Metropolitalna Dyrekcja do Spraw Wewnętrznych w Sofii

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

X


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция „Гранична полиция”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

Główna Dyrekcja „Straż graniczna”

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”

(SIRENE; Interpol; Europol)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

Dyrekcja „Międzynarodowa współpraca operacyjna”

(SIRENE; Interpol; Europol)

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Миграция”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

Dyrekcja „Migracja”

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Български документи за самоличност”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

Dyrekcja „Bułgarskie dokumenty tożsamości”

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Министерство на външните работи

Националният визов център и консулски служби, които издават визи

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (5):

Krajowe Centrum Wizowe i konsulaty bułgarskie wydające wizy

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (6)

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Държавна агенция за бежанците (ДАБ)

Państwowa Agencja ds. Uchodźców (7)

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (8)

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Органи на съдебната власт

Съдилища

Прокуратура

Следствени органи

Organy sądowe (9):

Sądy

Urzędy prokuratorskie

Służby dochodzeniowe

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Министерство на правосъдието

Ministerstwo Sprawiedliwości (10)

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Министерство на отбраната

служба „Военна полиция”

Ministerstwo Obrony (11):

Żandarmeria Wojskowa

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Министерство на финансите

Агенция „Митници”

Ministerstwo Finansów (12):

Agencja Celna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Държавна агенция за „Национална сигурност”

Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух

Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego

Krajowa jednostka ds. gromadzenia i przetwarzania danych PNR pasażerów w Republice Bułgarii podróżujących transportem lotniczym

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Държавна агенция за „Национална сигурност”

Структурни звена на

Държавна агенция за „Национална сигурност”

Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego

Jednostki strukturalne Agencji Bezpieczeństwa Narodowego pełniące funkcje koordynacji wniosków wizowych

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (13)

 

 

 

 

CZECHY

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Policie ČR

Policja Czeska

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

X

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

X

X

X

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Celní správa

Administracja Celna Czech

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

X

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament ds. Polityki Azylowej i Migracyjnej

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Obecní úřady

Urzędy miejskie

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generalna Inspekcja Sił Bezpieczeństwa

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

X

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

DANIA

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Rigspolitiet

Duńska Policja Krajowa

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

X


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

SKAT

Administracja Podatkowa Danii

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Udenrigsministeriet

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Udlændinge- og integrationsministeriet

Ministerstwo Imigracji i Integracji

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

NIEMCY

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Bundeskriminalamt

Federalna Policja Kryminalna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Polizeidienststellen der Länder

Departamenty policji krajów związkowych

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Bundespolizeipräsidium

Kwatera Główna Policji Federalnej

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Bundespolizeidirektionen

Regionalne biura Policji Federalnej

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Polizei beim Deutschen Bundestag

Policja niemieckiego Bundestagu

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Zollkriminalamt

Urząd Dochodzeniowy ds. Przestępstw Celnych

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Zollfahndungsdienststellen

Urząd Dochodzeniowy ds. Celnych

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Hauptzollämter

Główne urzędy celne

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (15)

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (15)

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (15)

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ausländerbehörden der Länder

Urzędy imigracyjne krajów związkowych

Diplomatische- und konsularische Vertretungen

Placówki dyplomatyczne i konsularne

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X (16)

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (16)

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Bundesverwaltungs- amt

Federalny Urząd Administracji

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 ust. 2 lit. d) i decyzji e) SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Justizbehörden

Generalbundesanwalt

Organy prawne

Federalny Prokurator Generalny

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Justizbehörden

Staatsanwaltschaften

Organy prawne

Organy prokuratorskie

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

KraftfahrtBundesamt

Federalny Urząd ds. Ruchu Samochodowego, Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Biura rejestracji pojazdów

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X

ESTONIA

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Siseministeerium:

Politsei- ja Piirivalveamet

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Estonii:

Policja i Straż Graniczna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

X

X

X

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

X

X

 

X

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Siseministeerium:

Kaitsepolitseiamet

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Estonii:

Urząd ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Rahandusministeerium Maksu- ja Tolliamet

Ministerstwo Finansów Republiki Estonii:

Rada ds. Podatków i Ceł

 

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Justiitsministeerium prokuratuurid

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratury

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:

Maanteeamet

Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji: Estoński Zarząd Dróg

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X

GRECJA

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ελληνική Αστυνομία

Policja Grecka

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

X

X

X

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

X

X

 

X

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Grecka Straż Przybrzeżna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Τελωνειακή Υπηρεσία

Grecka Służba Celna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Υπουργείο Εξωτερικών/Προξενικές Αρχές

Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Władze konsularne

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Δικαστικές Αρχές

Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka/Organy sądowe

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ministerstwo Infrastruktury i Transportu

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Υπηρεσία Ασύλου

Urząd ds. Azylu

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Departament przyjmowania i identyfikacji

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

Χ

 

 

 

Χ

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

Χ

 

 

 

Χ

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

HISZPANIA

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Cuerpo Nacional de Policía

Policja Krajowa:

Policja Kryminalna

Wydawanie zezwoleń na pobyt

Bezpieczeństwo publiczne

Kontrole wjazdowe/wyjazdowe

Wydawanie wiz na granicy

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X (17)

 

X

X

X (17)

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

X

X

 

X

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Guardia Civil

Straż Cywilna:

Policja Kryminalna

Bezpieczeństwo publiczne

Służby Celne

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X (18)

 

 

 

X (18)

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Policía Autonómica

Departamenty Policji regionów autonomicznych:

Policja Kryminalna

Bezpieczeństwo publiczne

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X (19)

 

 

 

X (19)

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Policía Local

Policja Lokalna:

Bezpieczeństwo publiczne

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA)

Wydział dochodzeń w sprawach celnych

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Autoridades Judiciales

Organy sądowe:

Sędziowie śledczy

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ministerio Asuntos Exteriores y de la Cooperación

Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

Departament Konsularny

Misje dyplomatyczne i Urzędy konsularne

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X (23)

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (23)

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Dirección General de Trafico

Wydział ds. Transportu

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X (24)


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Cuerpo General de la Policía Canaria

Policja Lokalna:

Bezpieczeństwo publiczne

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X (25)

 

 

 

X (25)

 

 

FRANCJA

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Direction générale de la police nationale

Direction générale de la sécurité intérieure

Direction générale de la gendarmerie nationale

Préfecture de Police

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

Direction générale des douanes et impôts indirects

Organy ścigania

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Direction générale de la police nationale (Direction centrale de la Police aux frontières)

Direction générale des douanes et impôts indirects

Policja Graniczna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Direction générale des douanes et impôts indirects

Organy odpowiedzialne za kontrole celne

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Juges et magistrats de l’ordre judiciaire

Krajowe organy sądownicze

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ministère des Affaires étrangères

Ministère de l’intérieur

Direction générale des étrangers en France

Organy odpowiedzialne za przyznawanie wiz, organy centralne odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków wizowych i organy odpowiedzialne za przyznawanie zezwoleń na pobyt

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Préfectures

Organy odpowiedzialne za wydawanie świadectw rejestracyjnych pojazdów

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X

CHORWACJA

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

X


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (26)

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ministarstvo financija, Carinska uprava

Ministerstwo Finansów, Administracja celna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ministarstvo pravosuđa  (27)

Ministerstwo Sprawiedliwości

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Državno odvjetnišvo Republike Hrvatske  (28)

Biuro Prokuratora Krajowego Republiki Chorwacji

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Centar za vozila Hrvatske

Chorwackie Centrum ds. Pojazdów

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X (29)

WŁOCHY

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Polizia di Stato

Policja Państwowa

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Polizia di Stato

Arma dei Carabinieri

Guardia di Finanza

Polizia Penitenziaria

Żandarmeria

Policja Więzienna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ministero Affari Esteri – Ambasciate – Consolati

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Ambasady – Konsulaty

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (30)

 

 

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile

Ministerstwo Transportu – Krajowy Urząd Rejestracji Pojazdów

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X (31)


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Polizia locale/Vigili Urbani

Policja lokalna/Straż miejska

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X (32)

 

 

ŁOTWA

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Valsts policija

Policja Państwowa

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Valsts robežsardze

Państwowa Straż Graniczna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

X

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Pašvaldības policija

Policja municypalna

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)

Artykuł 27 ust. 1 lit. b)

Artykuł 27 ust. 2

Artykuł 27 ust. 3

Artykuł 40 ust. 1 lit. a)

Artykuł 40 ust. 1 lit. b)

Artykuł 40 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

Organ/służba

Valsts ieņēmumu dienests (t.sk. Finanšu policija, Muita)

Służby ds. dochodów państwa (w tym policja skarbowa, służby celne)

Artykuł 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Artykuł 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji SIS II